Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Informasjon om gjenåpning av skoler og barnehager i Åfjord

Les mer om tiltak for smittevern, samt annen praktisk informasjon for foresatte.Bilde av Stokksund oppvekstsenter, sett utenfra. - Klikk for stort bilde  

Onsdag 15. april kom en nasjonal veileder, som gir føringer for hvordan smittevernet i barnehagene skal ivaretas best mulig. Her kan du lese informasjon om åpningen av småtrinnet på skoler og SFO.

Teksten nedenfor er også sendt ut til alle foreldre og foresatte.

Informasjon til foresatte

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehagene fra mandag 20. april og senest 27. april.

Før barnehagene ble stengt i Norge, ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge, og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Det vil være trygt for barnet ditt å komme i barnehagen. Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg, og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna, og dette er noe de skal møte hos alle ansatte i barnehagen.

Åfjord kommune forholder seg til de retningslinjer som er kommet, og har i tillegg god dialog med kommuneoverlegen og smittevernlegen angående gjenåpning av barnehagene.

Fokus på tiltak

Åfjord kommune har valgt å åpne alle barnehagene fra mandag 20. april. For at vi skal ha mulighet til å ivareta de smittehensyn vi er blitt pålagt, er det tre tiltak vi vil ha spesielt fokus på;

 • Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

I tillegg vil vi ha redusert åpningstid fra 08.00-16.00 i uke 17. Dette er i tråd med regjeringens uttalelser. Vi vil evaluere tiltaket. Informasjon angående åpningstid for uke 18 kommer vi tilbake til.

For å begrense smitte, har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av:

 • Innlæring av gode rutiner for håndvask for både barn og voksne
 • Godt renhold av leker, inventar og lokaler
 • Mer utetid
 • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte. Barna vil bli delt inn i faste grupper på 3 barn per 1 ansatt på småbarn, og 6 barn på 1 ansatt på storbarn
 • Å benytte andre lokaler, i tillegg til barnehagen, for å få bedre plass til leik og samspill.
 • At barna ikke tar med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan denne tas med.

Når skal barn og foresatte ikke møte i barnehagen?

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det gjelder ved

 • luftveisinfeksjon
 • nedsatt almenntilstand
 • feber

Det er ekstra viktig at barnet er hjemme i minst ett døgn etter at han/hun har blitt symptomfri. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, gjelder de nasjonale retningslinjene for karantene og isolasjon. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Hygiene hjemme

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Dette kommer det egen informasjon om fra enhetene:

 • matpakke medbringes fra det enkelte hjem (kostpenger utgår i perioden)
 • varsel om barnet kommer eller ikke
 • Rutiner rundt henting og bringing
 • gruppeinndeling

Vi anbefaler at dere leser veilederen for smittevern i barnehagen. Trykk her for å åpne og lese dokumentet.

Vedlagt film fra utdanningsdirektoratet kan ses før oppstart. Trykk her for å se filmen.

Vi ser frem til latter og glede i barnehagene igjen og ønsker alle velkommen tilbake!

Mer informasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med styreren for barnehagen det gjelder.

Generell informasjon: Les mer på infosidene våre om korona: Trykk her for å komme til siden.