Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring av tiltaksplan spredte avløp

Kommunene i Nordre Fosen vannområde har nå vedtatt å sende tiltaksplan for spredte avløp ut på høring. Høringsfrist: 30. mai 2017. 

Nordre Fosen vannområde har utarbeidet en tiltaksplan for spredte avløp. Kommunene Osen, Roan, Åfjord, Leksvik, Rissa, Bjugn og Ørland har nå vedtatt å sende planen ut til høring og offentlig ettersyn.

​Formålet med planen er å:

  • Redusere forurensningen fra spredte avløp til et akseptabelt nivå, slik at målet om god økologisk tilstand i vannforekomstene kan nås. Arbeidet må koordineres med forurensningstiltak i bl.a. landbrukssektoren, som også bidrar med utslipp av næringssalter til vassdrag.
  • Sikre drikkevannskilder (overflatevann og private brønner) mot forurensning fra spredte avløp
  • Sikre at ikke forurensning fra spredte avløp hindrer brukerinteressene knyttet til vannet, som f.eks. bading

Planen legger opp til at avløpssituasjonen skal kartlegges før en egen framdriftsplan for opprydding i spredte avløp vedtas. Planen blir et grunnlag for videre samarbeid om spredte avløp i vannområdet.

Innspill til planen kan sendes på e-post til postmottak@rissa.kommune.no, eller i post til:
Rissa kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.
 
Ved spørsmål, ta kontakt med koordinator for vannområdet Ingrid Hjorth, på e-post ingrid.hjorth@rissa.kommune.no eller telefon 97731313.

 

Høringsutkast: Tiltaksplan spredte avløp (PDF, 5 MB)

Fant du det du lette etter?