Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Her er takstene for eiendomsskatten i 2019

Tallene for energi- og næringsanlegg er ute til offentlig ettersyn. Les også om de nye reglene for verk og bruk.

Listen er til offentlig ettersyn fram til 28. mars 2019. Dokumentet ligger også i servicetorget på rådhuset. Takstene ligger i følgende lenke: 

 
Takstene ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2018. Skattesatsen er på sju promille av eiendoms-skattetaksten som er fastsatt.
 

Klage

Eventuell klage sendes skriftlig til Åfjord kommune v/rådmannen, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller på e-post til postmottak@afjord.kommune.no.
 
Fristen for å klage er 11. april 2019.
 

Nye regler

Verk og bruk er blant annet fabrikker, sagbruk, industrielle verk, steinbrudd og lasteplasser. Fra 2019 skal slike defineres og takseres som næringseiendom. Utstyr og installasjoner for produksjon kan i utgangspunktet ikke lenger beskattes. Disse vil skilles ut fra tomt og bygninger for øvrig. Sistnevnte vil beskattes etter retningslinjene for næringseiendom. Dagens verk og bruk har derfor blitt omtaksert.
 
Siden utstyr og installasjoner for produksjon ikke kan beskattes, vil kommunene få mindre inntekter. For å unngå et brått fall i inntektene, kan kommunene trappe ned skatten av installasjoner for produksjon. Nedtrappingen skjer over en periode på sju år, med 1/7 årlig. Dette kalles for overgangsregelen. Denne har også Åfjord kommune vedtatt å benytte, med start fra 2019.
 
Anlegg for vannkraft og vindkraft, samt kraftnett, regnes fra 2019 som energianlegg. Disse får fortsatt samme verdsetting som reglene for verker og bruk.
 
 

Kontakt

Jon Kristian Lomundal
Økonomisjef
419 18 343