Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Godkjente revidert reguleringsplan for Middagshaugen

Åfjord kommunestyre har 16.06.2016 egengodkjent reguleringsplan for Hosnavika. Plan-ID 201506. Endring i del av reguleringsplan Middagshaugen. Med beskrivelse, bestemmelser og ROS-analyse.

Eventuelle krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen må settes fram innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen. En klage må være skriftlig. Den sendes til Åfjord kommune innen tre uker fra datoen for kunngjøring.

Oppdatert juli 2019: Ta kontakt med kommunen for sakspapirer med mer.

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129