Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Godkjent plan for Myrahaugen boligområde har klagefrist 19. juli

Vedtaket fra mars kunngjøres først nå. Planen legger til rette for nye boligtomter.

Kommunestyret vedtok 1. mars 2022 ny reguleringsplan for Myrahaugen  boligområde. Plan-ID er 2021-05. Samtidig oppheves reguleringsplan Myrahaugen boligområde med plan-ID 2011-003.

I denne lenken kan du lese mer om prosessen med reguleringsplan 

Klage på vedtaket

Eventuelle krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen må være framsatt innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Det er mulig å klage på vedtaket. Det må gjøres skriftlig til kommunen. Klagen må være innkommet innen 19.07.22. Man kan sende klage på følgende måter:

Lenker

Bestemmelser (PDF, 78 kB)

Kart (PDF, 219 kB)

Saksfremlegg i kommunestyret (side 15)
 

Vedtaket er fattet etter plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.