Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Godkjenning av gang- og sykkelvei til Frøneset

Godkjent plan kan klages på. Det må skje innen tre uker fra dato for kunngjøring.

Åfjord kommunestyre har i møte 17.03.2016 vedtatt reguleringsendring Frøneset boligfelt - endret trasé for gang- og sykkelveg mot Solbakkan (plan-ID 201007).

Eventuelle krav om erstatning for tap ved må settes fram innen tre år fra kunngjøringen.
Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Det er mulig å klage på vedtaket. Det må gjøres skriftlig. Klagen må sendes til kommunen. Den må være hos oss innen tre uker fra datoen for kunngjøringen. Vi sender klagen videre til Fylkesmannen.

Lenker:

Bestemmelser for Frønes (PDF, 73 kB)

Kart (PDF, 2 MB)

Frønes, endret trase gang- og sykkelvei, sluttbehandling av reguleringsplan (PDF, 135 kB)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
72 53 23 49
Fant du det du lette etter?