Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forslag til fire nye veinavn er nå lagt ut til offentlig ettersyn

Veiene ligger på Strand, Eidem og ved Åsmundvatnet.

Vedtaket om adressenavn ble fattet av formannskapet, i møte 25. juni 2020.

I henhold til matrikkellovas § 21, har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å uttale seg. Eventuelle merknader til adressenavnene må sendes skriftlig. Postadressen er Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller send via e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Frist for å sende merknader er 18. august 2020.

Forslag til navn

1) Vei i nytt boligfelt på Strand. Forslag: Leikplassen

Bakgrunn for navnet er at under 2. verdenskrig ble det innført forbud mot dans og offentlige sammenkomster. Det førte til at folk møttes på sletter i utmarka for å treffes og danse. Området hvor det nye boligfeltet ligger var et slikt samlingssted.

nytt navn på vei på strand - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vei i nytt hyttefelt ved Sandstad gård på Eidem. Forslag: Øvre Flatlia.

Veien nedenfor kalles Flatlia.

Vedtatt navn  - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) To veier i forbindelse med nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.

Forslag vei nr. 3: Bekkaveien

Forslag vei nr. 4: Bekkakroken

Navnene refererer til Hubekken.

Bekkaveien og Bekkakroken er nye navn - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenker