Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Forskrift for snøskuterløype er ute til offentlig ettersyn

Åfjord kan få tre permanente løyper for kjøring med snøskuter. Frist for å gi merknader er 30. november 2021.

Det faste planutvalget vedtok 29. september å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Det sendes også ut på høring.

Ønsker turløyper til fiskevann

En fireårig prøveordning med snøskuterløype i Åfjord ble avsluttet etter vinteren 2020-2021. Traseen har gått fra Stjern til Botnan. Flertallet i kommunestyret har ved flere anledninger gitt klart uttrykk for et ønske om en permanent og lengre løype, som gir tilgang til fiskevann med mulighet for isfiske. Fosen Plan og Miljø AS er engasjert av kommunen i arbeidet med å utrede og utarbeide forslag til forskrift for permanente løyper. Løypenettet som foreslås er oppdelt i tre løyper. Løype 1 går fra Stjern til Habroheia. Løype 2 går fra Momyra til Botnan, og løype 3 går fra Skurvelva til Skurvvatnet. Mer informasjon finner man i lenkene nedenfor.

Merknader

Eventuelle merknader må sendes skriftlig. Send e-post til postmottak@afjord.kommune.no, eller post til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Frist for å gi merknader er 30.11.2021. Eventuelle merknader må være innkommet innen fristen.

Lenker

Behandling i planutvalget (særutskrift) (PDF, 442 kB)
Høringsdokument (PDF, 2 MB)
Utkast til løypeforskrift (PDF, 4 MB)
Innspill til oppstartsvarsel (PDF, 3 MB)
Konsekvensutredning (PDF, 4 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 279 kB)