Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forlenger ordning for snøskuterløype

Løypa Stjern-Botnan kan foreløpig kjøres fram til 30. april 2021. Fristen for å klage på vedtaket er 9. mars 2021.

Kommunestyret har 11. februar 2021 vedtatt en midlertidig forskrift, som åpner for skuterløype også denne vintersesongen. Tilbudet har vært en forsøksordning, der forskriften var gyldig fram til 30. april i fjor. Det er satt i gang et arbeid med å få på plass en forskrift for permanent løype. Arbeidet vil derimot ikke sluttføres i tide for kjøring denne sesongen. I påvente av permanent løype forlenges derfor forsøksordningen.

Trykk her for å lese den midlertidige forskriften (PDF, 533 kB)

Trykk her for å se løypekart (PDF, 2 MB)

Særutskrift med saksfremlegg og vedtak i kommunestyret (PDF, 186 kB)

Mulighet for å klage

Kommunens vedtak om snøskuterløype kan påklages til statsforvalteren. Fristen for å klage er 9. mars 2021.

Følgende kan klage på vedtaket:

  • grunneiere og rettighetshavere som har eiendommer i løypas såkalte influensområde
  • Sametinget og berørte reinbeitedistrikt
  • organisasjoner med interesser som blir berørt av snøscooterløypa
  • nabokommuner og berørte statlige og regionale organer (jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, 8. ledd)

Eventuell klage skal sendes til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord, eller på e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Spørsmål om forskriften og klageadgang kan rettes til Åfjord kommune på telefon 72 51 00 00.