Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Foreslår plan som skal gi bedre helsetilbud

Hvordan hjelper vi brukere med sammensatte behov best mulig? Gi eventuelle innspill til planen innen 30. august 2018.

Planen som er på høring heter Sammen for mestring og livskvalitet, en plan for habilitering og rehabilitering 2018-2020 (PDF, 855 kB).

Brukere og pasienter med behov for habilitering er innbyggere med medfødte eller tidlig utviklede funksjonsnedsettelser. Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter. Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som har oppstått senere i livet. Rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.

Det kan gis ulike tjenester til pasientene og brukerne. Tjenestene skal bidra til at man kan trene opp og vedlikeholde evnen til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv. Det må skje ut fra egne forutsetninger og ønsker. Felles for alle som mottar habiliteringstilbud er at de trenger planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å nå målene sine.

Kommunen vil med planen styrke satsingen på forebyggende og helsefremmende tiltak.

 
Innspill kan sendes til postmottak@afjord.kommune.no. Eller via post til Sektorsjef for Helse og velferd, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Frist for innspill er 30. august 2018.
 
Planen er tenkt å vedtas av kommunestyret i løpet av høsten.
Fant du det du lette etter?