Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Endelig bestemt: Det blir Stoksund med enkel K

En statlig klagenemnd har vedtatt at bygdelagsnavnet skal skrives Stoksund. Med det er en mangeårig sak avgjort.

Klagenemnda for stedsnavnsaker er siste instans som behandler saken. Vedtaket er derfor endelig. Offentlige navn med Stokksund vil nå endres til Stoksund. Det inkluderer veinavn og navnet på oppvekstsenteret.

Kartverket sendte klage

Kartverket vedtok i september i fjor skrivemåte av naturnavnene Stokken, Stokksundet, Stokkneset, Stokkholet, Stokknesfjellet, Stokkråsa og Stokkøya. For to av navnene i saken var det derimot opp til kommunen å vedta skrivemåte. Kommunestyret vedtok enstemmig skrivemåtene Stoksund (bygdelag) og Stokkneset (tettbebyggelse). Kartverket klaget på skrivemåten Stoksund med enkel K. Kartverket mente at kommunens vedtak er i strid med norske prinsipp om rettskriving. I tillegg påpekte de at de andre navnene med samme forledd har skrivemåten Stokk-. Etter en ny runde med høring opprettholdt kommunen vedtaket sitt. Saken ble derfor sendt til den statlige klagenemnda for endelig avgjørelse.

Unntak fra vanlig rettskriving

Kommunen begrunnet vedtaket om skrivemåten Stoksund i «tradisjon og folks følelser og bevissthet i Stoksund».

Klagenemnda mente at ut fra uttalen, navnets opphav og norske prinsipp for rettskriving bør skrivemåten bli Stokksund med to k-er. Uttalen av navnet er med kort vokal i førsteleddet, og navnet kommer etter all sannsynlighet av ordet stokk, skriver nemnda i sin saksbehandling. Det er derimot mulig å fravike skrivemåten fra gjeldende rettskriving, hvis den har vært lenge i bruk, er vel kjent og innarbeidet. Dette mener nemnda oppfylles i denne saken.

Kommunene får bestemme mer selv

Det er flere momenter som skal tas med, når det vurderes unntak fra stedsnavnloven. Disse er følgende, med klagenemndas vurderinger bak:

1. «Man må vurdere om skrivemåten vil endre den lokale uttalen av navnet». Klagenemnda mener det ikke er fare for at skrivemåten Stoksund vil føre til uttale med lang vokal, ettersom førsteleddet etterfølges av en konsonant.

2. «Innarbeidet skrifttradisjon». Klagenemnda påpeker at navnet er skrevet Stoksund i de eldre matriklene, og at Stoksund brukes i kirkenavnet. Nemnda mener også at det er viktig argument at Stoksund var kommunenavn fram til 1964.

3. «Meningsinnholdet i navnet». Klagenemnda slår fast at meningsinnholdet vil komme tydeligere frem dersom navnet skrives Stokksund. Det taler mot å velge skrivemåten Stoksund.

4. «Er det sprik i lokale synspunkt på om skrivemåten er innarbeidet». Klagenemnda påpeker at flertallet som har uttalt seg i saken ønsker skrivemåten Stoksund, og at det også er vedtaket til kommunestyret, selv om administrasjonen anbefalte skrivemåten Stokksund.

Klagenemnda trekker også fram den siste revisjonen av stedsnavnloven. Der er målet at kommunene står friere til å avgjøre stedsnavn, både valg av navn og vedtak om skrivemåte. Kommunestyret vedtok som kjent Stoksund.

Vedtaket i klagenemnda var enstemmig.