Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette må du vite før du tenner bål (NB: Tekst er også på engelsk, tysk og polsk)

Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål. Samt hvilke forholdsregler du bør ta.

Nederst på siden ligger samme informasjon på engelsk, tysk og polsk. Del gjerne teksten hvis du omgås noen som bør ha informasjonen på ett av disse språkene.

Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre slik at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om det. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for kommunen din før du tenner bål.
 
Stranden vil oftest regnes som utmark. Den er da omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen. Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.
 
Brudd på disse reglene kan straffes med bot eller fengsel.
 

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Den innebærer at du må være forsiktig og ansvarsfull. Bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt. Underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken!
 

Er det lov med bål på sankthans?

Du må søke brannvesenet i kommunen din om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. Brannvesenet vil blant annet vurdere hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker må selvfølgelig også ha avklart med grunneieren at det kan tennes bål.
 

Tips til trygg bålbrenning:
 

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
   
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
   
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
   
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
   
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
   
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
   
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
   
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
   
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Lenker
 

Fant du det du lette etter?