Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små system for vannforsyning registreres. Meld inn før 1. juli 2018.

Innen 1. juli skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Det gjelder også dem som er små. For eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til skjema for registrering, finnes på mattilsynet.no. Se også informasjon for kontakt nederst på denne siden.
 
Definisjon av vannforsyningssystem: Et system som leverer drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig. Samt består av ett eller flere av følgende: Vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem. Vanntilsigsområdet eller råvannskilden utgjør alene ikke et vannforsyningssystem.
 
Private vannverk med over 20 abonnenter skal allerede være registrert. Har et vannverk mange abonnenter, har det gjerne en leder i vasslaget. Vedkommende har ansvar for å melde inn, hvis det ikke er gjort.
 

Enkel registrering

Registreringen er gratis. Mattilsynet har utviklet et enkelt skjema tilpasset mobiltelefon. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering, ved å markere stedet i et kart. Du skal kun besvare noen få ekstra spørsmål.

Mange fordeler

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike systemene, kan vi bruke informasjonen i arbeidet vårt. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruk av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.
 

Trygt drikkevann

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift. Den satte tydeligere krav til trygt drikkevann. Også fra små systemer for vannforsyning. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.
 

Kontakt

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00. Spør om å få snakke med din lokale avdeling.
 
Fant du det du lette etter?