Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Åfjord kommune gir tredje vaksinedose til innbyggere

Det åpnes nå for at voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar kan få tredje dose med koronavaksine.

Regjeringen har bestemt at noen skal få tilbud om en 3. dose med koronavaksine. Dette gjelder personer over 16 år med alvorlig nedsatt immunforsvar (oppdatert: Alle over 65 år vil få innkalling til tredje dose, ifølge regjeringen). Folkehelseinstituttet har bestemt hvordan vaksineringen skal gjennomføres.

Det innebærer at følgende grupper nå vil få tilbud om tredje dose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
  • Personer med alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Personer som er i aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling
  • Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Slik gis vaksinen:

Personer som tilhører gruppe 1 vil få brev fra sykehuset om når de skal møte til vaksinasjon. Det er likevel mulig for personer i denne gruppa selv å bestille time til vaksinering. Til vaksinetimen må personen ta med et notat fra sykehuset (brev, epikrise eller annet) der diagnosen står.

Pasientene i gruppe 2 må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten med innkalling til vaksinetime, men pasienter i gruppe 2 som bruker immundempende medisiner som er nevnt i listen nedenfor, kan selv bestille time til vaksinedose 3.

Medisinbruken må da kunne dokumenteres. Dette kan gjøres i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

De som står oppført her og selv kan bestille time til vaksinering med dose 3, kan ringe korona-telefonen på nummer 948 31 351 (bemannet på hverdager kl. 08.00-15.00).

Det må ha gått minst fire uker fra sist vaksinedose før man får den 3. dosen, uavhengig om det er Pfizer eller Moderna.

Pasienter som bruker følgende immundempende medikamenter, er aktuelle for tredje vaksinedose (NB: Listen kan bli oppdatert senere):

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®) *1

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) *2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) *2, *3

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig over 1 måned

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) *2, *3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

*1
Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

*2
Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

*3
Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Les mer på FHI.no