Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Departementet vedtok "Åfjord"

Den nye kommunen vil bruke navnet "Åfjord". Og dagens kommunevåpen til Roan.

Forslag på navn, Stokksund oppvekstsenter 2-4 trinn - Klikk for stort bilde

Valg av navn har vært en lengre prosess. Den endte 21. desember 2017. Da vedtok kommunal- og moderniseringsdepartementet at den nye kommunen skal hete "Åfjord". At dagens kommunevåpen for Roan skal tas med videre var tidligere bestemt av kommunene.

Her kan du lese pressemeldingen fra departementet

Språkrådet

Språkrådet anbefalte i desember "Åfjord" som navn. Rådet vektla at vanlig praksis er at det største tettstedet får bruke navnet videre. Språkrådet mente "Bjørnør" hadde vært et godt alternativ hvis Osen var med. De anbefalte ikke det tredje alternativet, Nord-Fosen. Innspillet gikk som høringsuttalelse til departementet.

 

Delte kommunestyrer

26. oktober stemte kommunestyret i Roan for navnet "Bjørnør". Vedtaket var enstemmig. I Åfjord stemte 19 politikere for "Åfjord", og to for "Bjørnør". Dermed måtte kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken.

Ulike anbefalinger

Tidligere hadde fellesnemnda behandlet saken. Det skjedde i Roan 19. oktober 2017. Der ble det ti stemmer for Bjørnør som navn. Åtte stemmer gikk til Åfjord. Du kan lese mer om fellesnemnda her. Vedtaket i fellesnemnda var en anbefaling til kommunestyrene.

En felles lokal navnegruppe var tidlig med i prosessen. Navnegruppa anbefalte Åfjord som navn. Deres anbefaling gikk videre til fellesnemnda. Navnegruppa består av 12 medlemmer. Den har fem medlemmer fra hver kommune, som sitter i navnekomiteene. De er involvert på grunn av mye lokalkunnskap om navn og historie. I tillegg er ordførerne med i navnegruppa.

I navnegruppa sitt møte 11. oktober var ett medlem fra Åfjord ikke med. Dermed bestod navnegruppa av 11 medlemmer. I avstemningen fikk navnet Åfjord seks stemmer. Bjørnør fikk fire stemmer. Nord-Fosen fikk en stemme.

Referat fra møtet finner du her (PDF, 738 kB)

Mange forslag

Innbyggerne var tidlig invitert til å delta på en navnedugnad. Der kunne hvem som ville foreslå navn. Det kom inn hele 55 forslag. Lista ser du nederst på siden. En tilfeldig innsender ble trukket ut. Vedkommende fikk en kurv med lokal mat som premie.

Mandag 2. oktober valgte navnegruppa ut tre av navnene. Åfjord, Bjørnør og Nord-Fosen ble tatt med videre i prosessen. Mellom 3. og 8. oktober ble 300 innbyggere i Åfjord og 200 i Roan spurt om navnene. Det foregikk via telefon. Der kunne man rangere forslagene i ønsket rekkefølge.

I Roan hadde 69 prosent av innbyggerne Bjørnør som førstevalg. I Åfjord hadde 67 prosent av innbyggerne Åfjord som førstevalg.

Vedtaket i navnegruppa ble sendt til fellesnemnda.

Takk til alle som bidro med forslag. 

Forslagene ble meldt inn via e-post, brev og muntlig. I tillegg til på Facebook og gjennom klassetimer på skoler. Her er forslagene som kom inn:

Åfjord
Bjørnør
Fosen
Roan
Himmelgrå
Ytre Fosen
Nord-Fosen
Fjordan
Rofjord
Åran

Nordre Fosen
Stjern
Å
Vind
Åfjordbjørnør
Råfjord
Råfjordan
Åan
Åro
Fjordro
Anfjordro
Anå
Rofolket
Medvind
Vindland
Fjord
Årfjordan
Lykke
Bessaker
Utro
Små-Fosen
Vindlaks/Laksvind
Stokken
Rohan
Åfjord-Roan
Roan-Åfjord
Stoksund
Frohavet
Åfjord og Bjørnør
Åfjord-Bjørnør
Bjørnør-Åfjord
Midtre Fosen
Nord-Fosna
Dåapma
Roan-Stokksund-Åfjord-Jøssund
Midtre Fosna
Nordre Fosna
Øvre Fosen
Roan og Åfjord
Vår
Fjellvind
Fosenfjord
Skjørafjorden
Bjørnørfjord

Bildetekst: Elever på Åset skole kom med forslag til kommunenavn.

Fant du det du lette etter?