Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Salgsbevilling for alkohol

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.

Trykk her for å søke om salgsbevilling for alkohol

Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for salg av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 prosent alkohol.

Alle salgssteder må søke på nytt hvert fjerde år. Salgsbevilling for denne perioden gjelder fra 30. juni 2016 til 2020.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle kravene i alkoholloven. 

Kontakt

Servicetorget, rådhuset
Solgunn Barsleth
Fant du det du lette etter?
Login for redigering