Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Veiprosjekt i Åfjord

Her kan du lese om pågående og nylig avsluttede veiprosjekt.

Asfaltering:

I 2015 ble det avsatt en million kroner på asfaltering av adkomstvei opp til Monstadstranda boligfelt. Arbeidene ble ikke gjennomført i 2015, og skal derfor utføres i 2016. Det er også satt av en million kroner til asfaltering i budsjettet for 2016. Midlene er prioritert i følgende rekkefølge:

1) Monstadstranda boligfelt (vedtatt 2015). Planlagt oppstart uke 35/36, med asfaltering uke 42.

2) Parkeringsplass for ansatte ved Åset skole (gjøres i samråd med skolen/FAU). Planlagt oppstart er i uke 40, med asfaltering i uke 42.

3) Sæterlia boligfelt, Stokksund. Her skal det samtidig legges ny overvannsledning ned til Fylkesveien. Planlagt oppstart er i uke 33, med planlagt asfaltering i uke 35/36.

4) Vei fra ny Mælan bru til boliger ved Nedre Årnes, samt parkeringsareal ved Fosen Fjord Hotel (her ligger et mindre kommunalt areal med grus, som tidvis har problemer med overvann). Planlagt oppstart er i uke 40, med asfaltering i uke 42.

Uforutsette forhold kan gi endringer i fremdriftsplanene. Arbeidene utføres av Tore Løkke AS.
 

Andre prosjekt:

Ny Mælan bru, del av Fosenvegene-prosjektet:

Brua ble åpnet 5. oktober 2016. Dette er del av fylkesvei 715, og i så måte ikke et kommunalt prosjekt. Arbeidet startet opp 01.09.15, med Norwegian Rock Group som entreprenør. Prosjektet gikk ut på ny bru og 650 meter ny vei, i tillegg til gang- og sykkelveier. Veien ble senket på toppen av Mælan sør for Årnes. Arbeidet bestod blant annet i masseforflytting og legging av drenering i bunn av deponiet. En bekkedal ble fylt igjen. Stein ble hentet fra Garrabrekka. Det medførte utbedring av svingen der. Trafikken på brua er nå i gang. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Fosenvegene-prosjektet.

 

Ny fv 723 til Stoksund

Det skal bygges ny vei fra Ryssdalen til Herfjorden. Åfjord kommune bidrar med 10 millioner kroner. Prosjektet legges ut på anbud våren 2017. Byggestart er høsten 2017. Veien skal etter plana stå ferdig høsten 2019. Les mer om prosjektet i følgende lenker:

Reguleringsplan Fv 723, til høring (PDF, 4 MB)

Plankart Fv 723 (PDF, 6 MB)

Støysonekart Fv 723 (PDF, 11 MB)

Sier ja til ny veg (fosna-folket.no)

Derfor ble ny vei vinn-vinn (fosna-folket.no)

Går inn med ti millioner (fosna-folket.no)

Kontakt

Magne Silseth
Magne Silseth
Fagleder vei, vann og avløp
Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
Fant du det du lette etter?
Login for redigering