Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Slik velges sommerfugler til sommerjobb

Å jobbe som sommerfugl i kommunen er populært, og blir stadig mer etterspurt.

På grunn av det høye antall søkere er det beklagelig, men dessverre uunngåelig, at ikke alle søkerne får tilbud om jobb.

Utvelgelsene av sommerfugler gjøres etter flere kriterier. Det ene er å fordele ansettelsene mellom kjønnene. Vi ønsker både gutter og jenter i stillingene. Vi tar i så måte ekstra hensyn til utradisjonelle yrkesvalg.

Et annet kriterium er praktiske forhold. Som for eksempel hvor mange ønsker å jobbe hvor? Når har søkerne mulighet til å jobbe? Har de annen sommerjobb på hånda som alternativ? Slike spørsmål gir flere kabaler som må gå opp, noe som påvirker utvelgelsene.

Et tredje kriterium er å blande gamle og nye sommerfugler. Vi ønsker å gi nye ungdommer mulighet til å prøve seg. Samtidig ønsker vi å ha med noen fra året før, som allerede har kjennskap til arbeidsplassen og oppgavene. Dette gir en bedre avvikling av ordninga, både for arbeidsgiver og sommerfugler. I praksis vil man derfor ha enkelte som var sommerfugl året før, mens noen ikke får tilbudet i det hele tatt. Vi ønsker for øvrig å ansette ungdommer fra begge årskull.

Vi har ikke mulighet til å foreta en formell utvelgelse av kandidatene. Valgene tas i stor grad på bakgrunn av kriteriene over, samt inntrykket fra auditionen. Sistnevnte bidrar til å gi oss et bilde av søkerne, blant annet med tanke på modenhet. Med tanke på det normalt høye antallet søkere, er det likevel flere som gjør gode auditioner, som likevel ikke får tilbud om jobb. Likedan kan flere føle at de er generelt godt kvalifisert, men opplever at andre får tilbud i stedet. Slik vil det dessverre være, med mange flere søkere enn antall ledige plasser.

Kommunen forsøker etter beste evne å gjøre de ”riktige” ansettelsene, selv om det ofte er utfordrende. Vi finner plass til gode kandidater, men ser også at dyktige ungdommer ikke får tilbudet. Å være sommerfugl er en mulighet for ungdommer til å få prøve seg i arbeidslivet. Vi ser dette som et positivt tiltak. Vi håper samtidig at innbyggerne har forståelse for at utvelgelsene er utfordrende. De endelige valgene gjøres som sagt med utgangspunkt i det som står beskrevet ovenfor.

Lisbet Nebb, personalsjef Åfjord kommune

Kontakt

Lisbet Nebb
Personalsjef
951 97 276