Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Spørreundersøkelse: Bli med og styrk naturmangfoldet i Åfjord

Vi oppfordrer alle til å svare på spørsmålene om naturmangfold. Svarene vil tas med i arbeidet og forvaltningen av naturen i Åfjord.

Spørreundersøkelse

Trykk på lenken for å svare. Spørreundersøkelsen blir liggende ute til og med 29. mai.

Her kan man lese mer om arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold

Vil sette mer fokus på mangfoldet i naturen

Naturmangfold er summen av mangfoldet i naturen, alt som er av levende liv i naturen; insekter, planter, dyr, fugler, sopp og så videre. I tillegg kommer geologisk og landskapsmessig mangfold, som i det langt vesentlige ikke er påvirket av menneskelig aktivitet.

Naturmangfoldet er truet på globalt nivå, og det er behov for handling for å ta vare på det. Åfjord kommune har derfor satt i gang arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold. Formålet med arbeidet er å sette naturmangfoldet på dagsorden, og gi grunnlag for det kommende arbeidet med kommuneplanens arealdel.