Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gartnesodden: Midlertidig vei Staggalia-Lunnfjord er åpen

NB: Det er flere begrensninger på bruken av veien.

Bilde av nødveien - Klikk for stort bilde

Veien Staggalia-Lunnfjord åpnet onsdag morgen for trafikk.

Følgende begrensninger gjelder:

 • Veien åpnes for personbiler og lastebil uten tilhenger i begge retninger.
   
 • Personbiler må ta hensyn til lastebiler. Kjør ut på møteplassene når lastebil kommer imot. Dette gjelder spesielt i stigningene.
   
 • Kjør forsiktig og vis hensyn. Avpass farten etter forholdene.
   
 • Omkjøringsveien er ikke bygd for høye hastigheter, men for fremkommelighet.
   
 • Lastebil med tilhenger, samt semitrailere, må kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175 for nærmere 

Veien er smal og svingete, men oversiktlig. Det er en stigning på cirka 17 prosent på begge sider.

Ferga innstilles som en følge av veiåpningen.

 

Tidligere informasjon

Tore Løkke AS og Johs J. Syltern AS bygger midlertidig vei Lunnfjord-Staggalia. Arbeidet startet onsdag 4. september, og er forventet å vare cirka en uke. Ferge vil gå som normalt til veien står ferdig. Bussrutene går etter vanlig rute (se tabell lenger ned på siden).

NB: Vi legger kun ut praktiske opplysninger som innbyggerne og trafikanter behøver. Det inkluderer ikke detaljer om raset eller veitraseen.

FERGERUTE LINESØYA-DYPFEST

Fergeruta er oppdatert fredag 6. september:

TRYKK HER FOR Å SE RUTETIDENE FOR FERGA (PDF, 95 kB)
 
 
Det er fremdeles påmelding for å bli med. Det er begrenset plass, og vi vil prioritere hvem som får være med. Se informasjon om påmelding nedenfor.
 
Kart over fergekaiene finner du under:
 

PÅMELDING TIL FERGA

Påmelding skjer kun på telefonnummer 902 790 15. Send oss en SMS. Eller ring hvis du ønsker å oppgi mer informasjon som er relevant.

Ved påmelding trenger vi denne informasjonen:

 • Registreringsnummer på bil
 • Lengde på bil/type bil
 • Type vare/årsak til behov

PS: Vi har stor pågang fra innbyggere som må ha fergetur. Vi ber derfor om forståelse for at noen må vente litt lenger enn andre. Vi prioriterer først dem som er helt avhengige av å komme seg ut. Vi vil kontakte hver enkelt så snart vi har turer klare, og så raskt vi rekker det. De som har meldt interesse får tilsendt SMS dagen før ferga går. Der vil det stå hvorvidt man er satt opp på ferga, med forbehold om endringer. NB: Vi kan aldri garantere sikkert at man får plass. Det kan skje at prioriterte kjøretøy påmeldes på kort varsel. Det spørs også hvordan man klarer å parkere kjøretøyene om bord, alt etter hvilke kjøretøy som er med.
 

BUSSTIDER

Bussruta Linesøya-Årnes går som normalt. Det er transport på begge sider av raset. Passasjerer må gå et stykke forbi rasstedet. Statens vegvesen understreker at stien ligger på fjell, og er trygg. Det er også åpent for tohjulinger og ATV. Det er cirka 600 meter å gå forbi rasstedet.

Det går ikke ekstra buss lørdag 7. september (rutebuss går ikke på lørdager). Årsaken er hensynet til regler om hviletid for sjåførene.
 

Vanlige busstider

Bussavganger Stokksund-Årnes. Det er cirka 10 minutter forsinkelse på ruta fra Lundfjord til Årnes:

Mandag-fredag: Linesøya klokken 06.40, Lundfjord klokken 07.10

Mandag-fredag: Linesøya klokken 14.05, Lundfjord klokken 14.40

Tirsdag og fredag: Linesøya  klokken 11.25, Lundfjord klokken 11.50

Søndag: Linesøya klokka 17.05, Lundfjord klokka 17.35

I tillegg er det på skoledager buss fra Gartnesodden til Årnes klokken 08.40.
 

Bussavganger Årnes-Stokksund:

Mandag-fredag: Årnes klokken 08.05, til kun Lundfjord (skolebuss)

Mandag-fredag: Årnes klokken 10.25, til Linesøya

Mandag-fredag: Årnes klokken 14.35, til Linesøya

Mandag-fredag: Årnes klokken 18.20, til Linesøya

TRYKK HER FOR FULL OVERSIKT I AtBs TABELL

 

Parkering ved raset

Det er åpent for parkering langs veien på begge sider av raset. Men unngå å parkere i svingen nærmest raset på Åfjord-siden. Det er snuplass for bussen. Man kan stå parkert så lenge man vil. Plasser for parkering er ikke merket. NB: Parker så langt fra veibanen som mulig. Vi anmoder også om bruk av refleks i mørket.

 

Multiconsult AS har utført grunnboringer i løpet av helga. De har avdekket store utfordringer med grunnforholdene på sjøbunnen ved Lunnfjorden. Det vil derfor bli en omfattende prosess med å gjenoppbygge veien etter opprinnelig trasé. Dette vil kreve lang byggetid. Det jobbes derfor parallelt med å få bygd midlertidig vei Staggali-Lunnfjord. Man håper at alt det formelle kommer på plass i løpet av tirsdag. Buss og ferge vil inntil videre fortsette å gå som oppsatt.

Stokksund oppvekstsenter har sendt informasjon til alle foresatte til elevene. Der er det informert om at det er trygt å gå forbi rasstedet. Hvis noen likevel ikke ønsker å sende eleven forbi raset, bes foresatte om å kontakte oppvekstsenteret.

Vi gjentar at beredskapen er ivaretatt. Kommunen har tilgjengelige ressurser på begge sider av raset. Dette gjelder både innen helse og brannvern. Ved akutte medisinske tilfeller vil man også ha tilgang på helikopter og båt.

Statens vegvesen understreker at fotgjengere trygt kan passere rasstedet. Hele innsiden av strekningen ligger på fjell. Fotgjengerne bes holde seg unna raset. De usikre områdene vil undersøkes nærmere. Det er snakk om et mindre areal ytterst mot sjøen. De som parkerer kjøretøy ved rasstedet, bør parkere så anleggstrafikk kan passere.

SMS-varsel

Vi minner om at Statens vegvesen tilbyr SMS-varsling for stenginger av fylkesveien mot Stokksund. Skriv "TM FV723STOKKSUND" og send til 26112 for påmelding, hvis du ønsker lokale oppdateringer.

Vi beklager alle ulempene situasjonen medfører. Vi forstår godt at dette er en vanskelig situasjon for flere. Det jobbes hardt med å finne alternativer og gode løsninger. Vi ber om forståelse for at dette kan være utfordrende. Vi vil som sagt oppdatere med ny informasjon så snart vi får den. Vi oppfordrer samtidig folk til å fortsette med å finne private løsninger. Vi er takknemlige for de private initiativene.

Når det gjelder praktiske opplysninger om rassted, veier og fergerute, så forholder vi oss til opplysninger fra Statens vegvesen og fylkeskommunen. Bussrutene blir administrert av AtB/Trønderbilene. Vi oppdaterer informasjonen etter hvert som vi får den. 

Fant du det du lette etter?