Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Informasjon til foresatte: Fritak for å betale for plass i barnehage og SFO

Foresatte i Åfjord skal ikke betale for SFO og barnehageplass, så lenge disse er korona-stengt. Det har regjeringen besluttet nasjonalt.

Dette gjelder også dem som benytter omsorgstilbud ifølge regjeringens kriterier (se lenke til pressemelding lenger ned på siden). 

Foresatte i de kommunale barnehagene og SFO vil motta faktura for mars for perioden 1. mars til og med 12. mars 2020. Foresatte i Heggli barnehage vil få informasjon om justering av betaling, slik at ingen skal betale når barnehagen er stengt.

Videre fakturering uteblir frem til stenge- og koronasituasjonen er avklart. Mer informasjon kommer når nye føringer legges nasjonalt.

Lenker

Pressemelding fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/ 

Presisering fra KS: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnehage/fritak-for-foreldrebetaling-og-kompensasjon-for-kommunene/