Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Informasjon om koronavirus (for other languages, see below)

Trykk på hver linje i de grå feltene nedenfor, for å velge tema. Mer informasjon finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

25.02.21: Nye nasjonale tiltak - oppdatert med lokal informasjon

19.03.21: Regler for sosiale sammenkomster og arrangement

Reiseråd -  unngå reiser til og fra områder med mye smitte

Informasjon om koronavirus

Other languages - corona information

Please share this information, if you know people who speak the languages below.

We have specific pages for information in english, polish, arabic and tigrinja (the information in tigrinja is only national). These can be accessed directly from our front page on the home page. You can also see them here:

English   Polish    Arabic   Tigrinja       

General information and advise (video in several languages)

International travel

Lithuanian
French

Use of face masks

Information letters in several languages

Corona vaccine

Filipino (PDF, 396 kB)
Thai (PDF, 449 kB)
Swahili (PDF, 396 kB)
Latvian (PDF, 394 kB)
Lithuanian (PDF, 402 kB)

Home qurantine and home isolation

Information letters in 22 languages

Testing, henvendelser og spørsmål om korona

Henvendelser og spørsmål om korona skal foregå slik:

Hvem skal teste seg?

Alle som tror at de kan være smittet, eller har forkjølelseslignende symptomer, skal teste seg for covid-19. 

Helsetjenesten anbefaler covid-19-testing for

 • alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
   
 • alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Synes du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk.

Hvis du får mer alvorlige symptomer på dagtid, ring legekontoret vårt. Hvis du ikke får tak i fastlegen, eller at kontoret er stengt, ring legevakt på telefon 116117.

Alle som oppholder seg i kommunen kan teste seg for covid-19. Også de som ikke har fast bostedsadresse i Åfjord.

Når og hvordan teste seg

Testing utføres ved Åfjord legekontor. Du avtaler tidspunkt for testing med legekontoret, på telefon 72 53 02 00. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale. Du kan ringe mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager (telefontiden fra klokken 08.30 er kun for personer som må snakke med lege).

Vi tilbyr også testing i helger. NB: Det gjelder for dem som har vært ute og reist, eller som har vært utsatt for mulig smitte. Ring i så fall korona-telefonen (tlf. 948 31 351) for å få en vurdering av helsepersonell, om du bør testes umiddelbart. Du må være forberedt på å være i ventekarantene til mandag, om testing ikke blir vurdert som nødvendig.

Inngang for testing er på baksiden av legebygget, på nedsiden av parkeringsplassen.

Svar på testen

Svaret får man etter en til to dager, ved å logge seg inn på helsenorge.no. Man får beskjed via SMS når testen er publisert på siden, og man kan sjekke svaret. Hvis man ikke benytter Internett, vil legekontoret gjøre avtale med hver enkelt, hvordan svaret skal gis.

Testen er gratis.

Nærkontakt: Hvis du defineres som nærkontakt til en person med påvist smitte, vil du kontaktes av kommunens team for smittesporing. De setter opp egne avtaler for testing.

Er du smittet i en annen kommune?

Er du smittet og satt i karantene utenbygds, gi beskjed til kommunen der du normalt bor eller arbeider. Hvis du bor eller arbeider i Åfjord, men sitter i karantene i en annen kommune, si fra til legekontoret vårt. Det samme hvis man sitter i karantene i Åfjord, uten at den lokale helsetjenesten vet det. Legekontoret nås på telefon 72 53 02 00. 

For spørsmål om hjemmekarantene og hjemmeisolering, se fane lenger ned på siden.

Har du generelle spørsmål?

For generelle spørsmål, sjekk om du finner svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller på korona-sidene våre på hjemmesiden (denne siden).

Man kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen på telefon 815 55 01, for spørsmål om korona. Eller ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-16.00 på hverdager, samt er tilgjengelig på dagtid i helgene. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

NB: Ring bare legekontoret ved spørsmål om smitte.

Tenk som om man er smittet

Vi oppfordrer alle til å innrette seg som om de er smittet. Det gjelder alle innbyggerne. Det er avgjørende at hver enkelt er bevisst på ansvaret sitt, når det gjelder å redusere spredning.

Vaksiner mot korona

Trykk her for å lese mer om vaksinering mot korona (egen artikkel, åpnes i ny fane)

Arrangementer, gruppestørrelse og sosial kontakt

24.03.21: Her er en presisering av regler for ulike arrangement

Les også mer i denne lenken for reglene som gjelder nå.

Her finner du gode eksempler og oversikt over regler og råd

Hvis man må gjennomføre et arrangement: Vi oppfordrer den som står ansvarlig for arrangementet til å sende søknad til kommunen. Da får vi bedre oversikt og kontroll over antall arrangement, samt smittevern-tiltakene. Søk via denne lenken. Skjemaet ligger under fanen Korona.

NB: Man bør bruke munnbind på offentlige steder, der man ikke kan overholde 2 meter avstand. Dette gjelder steder som butikker, på offentlig transport og de fleste offentlige kontorer. Anbefalingen gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som ikke kan bruke munnbind av helsemessige årsaker.

Helsestasjon, skoler og barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, renovasjon med mer (kommunale tilbud)

Oppdatert 24. mars:

Helseinstitusjoner

Alle helseinstitusjoner i Åfjord er åpne for besøk fra pårørende. Besøk må avtales med institusjonen på forhånd. Praksisen for besøk kan variere. Dette gjelder både sykeheimer, omsorgsboliger, bofellesskap (Vassneset). Man må benytte munnbind ved besøk. Kaffestua på helsesenteret er inntil videre stengt.

NB: Praksis for besøk kan endres etter hvert som beboere får korona-vaksine. Dette avtales nærmere før besøket.

Regler for besøk på Roan Sykeheim og Åfjord helsesenter:

 • Hver beboer kan ha maksimum tre besøk per uke
 • Maksimum to personer kan besøke beboeren samtidig
 • Alle besøkende må bruke munnbind
 • Det strammes inn på muligheten for å ta med beboere på aktiviteter der avstandsregelen ikke overholdes
 • Det er kun tillatt å komme på besøk hvis en er frisk
 • Redusert nærkontakt. Den besøkende må holde 1 meters avstand til beboer
 • Alle besøk må være avtalt på forhånd
 • Ytterdøra vil fortsatt være stengt. Ta direkte kontakt med den avdelingen/gruppen beboeren bor for å komme inn.
 • Det står håndsprit ved alle innganger. Alle besøkende må desinfisere hendene før de går inn på avdelingen
 • De besøkende skal gå direkte til og fra beboers rom. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer

Omsorgsboliger:

Ved omsorgsboligene i kommunen er det protokoller besøkende må skrive seg inn i. Ellers er det de generelle smittevernreglene for sosiale sammenkomster som gjelder: Holde seg i størst mulig grad hjemme og begrense sosiale sammenkomster, holde minst en meters avstand, håndvask, samt ikke dra på besøk hvis du er syk.

Roan sykeheim kontaktes på telefon 902 43 735.

Åfjord helsesenter kontaktes på følgende telefonnummer:

 • Gruppe 1:  477 04 437
 • Gruppe 2:  479 03 589
 • Gruppe 3:  480 03 492
 • Gruppe 4:  480 65 769

Åfjord helsesenter har besøkstider i tidsrommet 10.30 – 12.30 og 16.00 – 18.00

Fysioterapi, kiropraktikk

Åpen for behandlinger en-til-en. 

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helse- og rustjeneste

Tilbudene er åpne. Men vi trenger hjelp fra dere som oppsøker tjenesten, til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smitte.

Vi ønsker derfor at følgende retningslinjer følges for besøk ved helsestasjonen:

 • Benytt munnbind ved besøk.
 • Møt til oppsatt tid, og unngå unødig tid på venterommet.
 • Barnet følges av én voksen, søsken og andre holdes hjemme. Dette gjelder også for partner ved svangerskapskontroll.
 • Ved låst dør, ring mobilnummeret som står oppgitt på ytterdør for å komme inn.
 • Vask hendene eller bruk tilgjengelig håndsprit når dere ankommer helsestasjonen.
 • Hold avstand til andre på venterommet.
 • Ikke møt opp på helsestasjonen hvis du er syk, er i karantene eller noen i husstanden har luftveissymptomer.

Ved spørsmål kan du kontakte din helsesykepleier eller jordmor.

Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller e-post. Ingen i hjemmekarantene grunnet covid-19 skal komme innom. Ta eventuelt med egen leke, fordi våre er fjernet.

Helsestasjonen i Åfjord kan kontaktes ved Elisabeth Mølsleth på telefon 917 47 218 eller Hanne-Silje Herfjord på telefon 973 14 676. Roan helsestasjon kontaktes ved Camilla Sørmeland på telefon 411 45 004.

Skolehelsetjenesten er på plass på skolene, fra de begynte å ta imot elever igjen fra 27. april.  Oversikt over tilstedeværelse kommer vi tilbake til. Ved behov, ta kontakt med Rita Helene Markanes på telefon 960 19 161 eller Alice Forfot på telefon 482 04 480.

Psykisk helse- og rustjenesten: Er tilgjengelig på telefon. Kontakt Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050, Tina Øverdal på telefon 414 60 230 (avd. Roan), eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Kommunepsykolog er åpen for tilbud en-til-en.

Rådhuset på Åmyra og servicekontoret i Roan

Åpne for besøkende. Vi oppfordrer alle til å gjøre avtale på forhånd, samt følge forholdsreglene for smittevern. Bruk munnbind ved besøk. Det er viktig at man melder ankomsten sin. Alle besøkende må også registrere seg i en navneliste ved inngangen. Mange ansatte har hjemmekontor.

PPT, Voksenopplæring, SFO, kulturskole og fritidsklubb

PPT: Er i drift.

SFO: Er i drift.

Kulturskole: Er åpen, med flere tiltak med tanke på smittevern. Lærerne i kulturskolen har laget en risiko- og sårbarhetsanalyse, med tanke på hver enkelt elev sin undervisning. Denne, sammen med gjeldende retningslinjer som er bestemt av FHI og smittevernveilederne for grunnskolen, musikkrådet og kulturskolerådet, er grunnlaget for lærernes individuelle planer for hvordan undervisningen skal gjennomføres. Alle lærere har gjennomført kurs i smittevern.

Voksenopplæring:  Fysisk oppmøte og undervisning på skolen.

Fritidsklubb: Åpen, med fortsatt fokus på smittevern.

Skoler og barnehager

Skole og barnehage gjennomføres i tråd med myndighetens retningslinjer og kommunelegens anbefalinger.

Ungdomsskoler og videregående skole er på såkalt gult farenivå.

Foresatte og elever får direkte informasjon om tiltakene som gjelder. Vi minner om at det bør brukes munnbind ved henting og bringing i barnehage.

Bibliotek

Normale åpningstider. Besøkende bør benytte munnbind.

Renovasjon

Gjenvinningsstasjonene er åpne som normalt. Det kan bli noe venting, da man ikke ønsker mange inn på området samtidig. NB: Byttebua på Monstad er stengt på ubestemt tid.

Fosen Vekst

Alle tjenester er tilgjengelige. Bruk munnbind ved besøk.

Status for påvist smitte i Åfjord / hva gjør Åfjord kommune

Status for påvist smitte

Totalt 16 personer har fått påvist smitte i Åfjord. Det første tilfellet ble bekreftet 17. mars 2020. Pressemeldinger om smittetilfeller finner du nedenfor.

16.01.21: Nytt smittetilfelle av korona

07.01.21: Tre nye positive korona-tester i Åfjord

01.01.21: Ny positiv korona-test i Åfjord

28.12.20: To nye positive korona-tester i Åfjord

04.12.20: Person registrert bosatt i Åfjord smittet av covid-19 

13.11.20: Nærkontakt smittet av Covid-19

11.11.20: Nye positive korona-tester i Åfjord

06.11.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

31.10.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

13.10.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

29.09.20: Positiv korona-test i Åfjord

17.03.20: Første tilfelle av koronasmitte påvist i Åfjord kommune

 

Hva gjør kommunen under pandemien?

Smittevern er en viktig del av hverdagen på alle nivå i organisasjonen. Kommunen følger utviklingen av pandemien tett. Vi har jevnlige møter i blant annet kriseledelsen. Der deles informasjon og besluttes aktuelle tiltak, med tanke på smittevern og håndtering av eventuell smitte. Tiltak baserer seg ofte på nasjonale retningslinjer. Mange ansatte gjør en stor innsats, for å iverksette og følge opp tiltak som besluttes.

Viktige samarbeid

Kommunen har et tett samarbeid med nasjonale og regionale helsemyndigheter. I tillegg samarbeider vi og har dialog med de andre Fosen-kommunene, for å sikre best mulig beredskap. Vi samarbeider også med Åfjord Utvikling, frivilligheten og flere andre, alt etter behov.

Kommunen har fått opprettet et felles beredskapsråd, for instanser i kommunen som jobber med beredskap. Det skal bidra til å koordinere og sikre godt samarbeid mellom instansene i en krise, for eksempel i korona-situasjonen. Medlemmer i rådet er blant annet ordfører, rådmann, beredskapssjef i kommunen, kommuneoverlege, politiet, sivilforsvaret, Røde Kors, Mattilsynet og Heimevernet.

Skjermer personer i risikogrupper

Kommunen følger utviklingen tett. Vi kartlegger fortløpende hvem som kan være i risikogrupper. Disse blir ekstra skjermet for smitte. Kommunen følger råd fra nasjonale helsemyndigheter. Vi har planverk og rutiner for å håndtere eventuell smitte. Disse oppdateres ved behov.

Legekontorene er tilpasset for å håndtere personer med mistanke om smitte. Det er også tatt forholdsregler på andre bygg som er i bruk, for å redusere risiko for smitte.

Næringsliv

Kommunen har et tett samarbeid med Åfjord Utvikling og andre, om å bistå næringslivet best mulig. Blant annet har kommunestyret bevilget tre millioner kroner til et eget korona-fond. Det har hjulpet bedrifter som har ekstra store utfordringer, på grunn av korona-situasjonen.

Det er etablert et eget beredskapsråd for næringslivet. Rådet består av representanter fra bankene, Åfjord Utvikling, NAV, ordfører, rådmann og næringsforening.

Kommunen gir i noen tilfeller betalingsutsettelser på kommunale avgifter.

Frivillighet

Kommunen samarbeider med Frivilligsentralene og Åfjord Røde Kors, med tanke på frivillig arbeid. De to sistnevnte ivaretar det daglige tilbudet.

Ansatte

Ved eventuell oppblomstring av smitten, kan kommunalt ansatte måtte omdisponeres og mobiliseres, for å kunne utføre nødvendige oppgaver. Også noe pensjonert helsepersonell kan bistå, om nødvendig. Kommunen har også dialog med det frivillige miljøet i bygda, med tanke på at de kan bistå. Dette gjelder for eksempel Røde Kors.

Ansatte bruker delvis hjemmekontor, i tråd med nasjonale råd.

Informasjon

Noen grupper får aktuell informasjon direkte. Det gjelder for eksempel foreldre, næringsforening/store bedrifter eller kommunalt ansatte. Vi oppdaterer hjemmesiden og Facebook med aktuell informasjon. Korona-siden (denne siden) skal alltid være oppdatert med informasjon. I noen tilfeller kan vi sende ut SMS til innbyggerne, hvis budskapet er spesielt viktig. Dette gjøres kun unntaksvis.

Generell info sendes også ut i nyhetsskrivet Åfjordingen, ikke minst til innbyggere som ikke bruker Internett. Åfjordingen gis ut tre ganger i året. Vi henger også opp plakater/oppslag på sentrale steder i hele kommunen, med ekstra viktig informasjon.

Mediene er også til god hjelp for å informere. Når det oppstår smitte i Åfjord, sender vi pressemelding til blant annet Fosna-Folket.

For barn og unge: Trenger du noen å snakke med?

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Ønsker du å snakke eller chatte med en annen voksen som kan forstå deg? Her er noen du kan kontakte:

Skolehelsetjenesten

Hvis du vil ringe noen, så har alle elevene en helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) som kan kontaktes. Elever på Åset og Stoksund oppvekstsenter kan kontakte helsesykepleier Rita Markanes på telefon 960 19 161. Elever på Sør-Roan og Brandsfjord skoler kan kontakte helsesykepleier Alice Forfot på 482 04 480. Elever på Åfjord videregående skole har en oversikt i denne lenken, for hvem de kan kontakte.

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Her kan du ringe for å snakke om det som er vanskelig. Alle personene som er nevnt har dette som jobben sin. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050 eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111. Nummeret er åpent hele døgnet, i forbindelse med korona-situasjonen. 

BaRsnakk
BaRsnakk er en chat til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag klokken 17.00-20.00. Du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av den frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Kors på halsen
Et tilbud til deg som er under 18 år. Du kan snakke om vanskelige tanker du har, som for eksempel koronaviruset. Tilbudet er bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag klokken 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet: Kors på halsen

SnakkOmPsyken.no
Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9 og 19 år. Her kan du også chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag klokken 09.00-21.00, fredag klokken 09.00-15.00, og søndag klokken 15.00-21.00. Gå inn på SnakkOmPsyken.no.

UngPrat.no
Her kan også barn og unge mellom 13 og 24 år ta kontakt, hvis du trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag klokken 09:00-21:00.

Til voksne: Trenger du noen å snakke med?

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Overskrifter som forteller at hver fjerde nordmann kan bli smittet av et nytt virus, kan være skremmende lesning for mange. Ikke minst for barn. Nedenfor finner du lenke til en video fra Helsedirektoratet. Den gir informasjon til barn og unge. I tillegg finner du lenke til spørsmål som barn kan stille, og hva voksne bør svare.

Trykk her for video for barn og unge

Trykk her for eventuelle spørsmål fra barn, og hvilke svar man bør gi
 

Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.
 
Politi (nødhjelp)

Ring 112

Akutt selvmordsfare (nødhjelp)
Ring 113.

Bufdir.no
Hvordan få best mulig dager mens barnehager og skoler er stengt? Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen (lenke til Bufdir.no).

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som ønsker å snakke med noen. Tjenesten kan tilby støtte, veiledning, motivasjons- og oppfølgingssamtaler. Dette kan gjøres via SMS, tale over telefon, eller via video. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050, Tina Øverdal på telefon 414 60 230 (avd. Roan), eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.
 
Kirkens SOS 
Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på telefon 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager klokken 18.30 – 22.30. Man kan være helt anonym.
 
Foreldresupport 
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2). 

Vold- og overgrepslinjen: 116 006
116 006 er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner, eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.
 
Anonyme Alkoholikere (AA) 
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sine erfaringer, styrker og håp, for å bli friske fra alkoholisme. Ring nummer 911 77 770. Det er åpent mandag-fredag klokken 11.00-15.00 og klokken 18.00-22.00, samt lørdag og søndag klokken 18.00 – 22.00.
 

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skole og på fritidsaktiviteter. Trenger du råd og veiledning i den anledning? Her kan du henvende deg:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell, og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 
Voksne for Barn
Tilbyr råd for deg med spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål skriftlig, og få svar fra en fagperson: Voksne for barn

Barnevernet på Fosen
Trykk her for å komme til Fosen Barneverntjeneste

Råd og hjelp til bedrifter og arbeidsplasser

Virksomheter som faller utenfor kompensasjonsordningen

Tilbyr nytt Covid-19-tilskudd til lokale bedrifter (frist for å søke er 30. mars 2021).

Kompensasjonsordningen

Fra 18. januar kan man søke på kompensasjonsordningen. Les mer på regjeringen.no.

Beredskapsråd for næring

Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank har i samarbeid med Norgesregnskap tilbudt gratis økonomisk rådgivning til bedrifter som ble belastet med korona-situasjonen. Tiltaket viste seg å være en ubetinget suksess, og mange lokale bedrifter har benyttet seg av tilbudet. Totalt er det gitt 185 gratis timer til næringslivet. Ordningen er nå avviklet, men Norgesregnskap tilbyr de samme tjenestene, men da med fakturerte timer.

Søknadsskjema Åfjord kommunes korona-fond

Fristen for å søke på næringsfond, som kommunen fikk mer økonomisk støtte til, gikk ut 1. oktober.

Åfjord kommune vedtok 2. april 2020 å opprette et særskilt fond på 3 millioner kroner (trykk for lenke). Det gikk til tiltak for å hjelpe delene  av næringslivet i Åfjord som har særlige utfordringer som følge av koronapandemien.

Tiltakene vil i seg selv ikke være avgjørende for å trygge bedriftene i kommunen i en krevende tid. Men de kan bidra sammen med øvrige tiltakspakker, i regi av fylkeskommune, NAV og staten.

Bedrifter i Åfjord kommune som er berørt av korona-restriksjonene, kan søke om støtte ut fra gjeldende retningslinjer og kriterier.

Råd om smittevern for reiselivet

NHO Reiseliv laget en veileder for reiselivet/turisnæringene, som fremdeles har tips som gjelder i dag. Bedrifter som ønsker det, kan også sende egen tiltaksplan til kommunen. Vi kan kvalitetssikre tiltakene til hver enkelt bedrift. Trykk her for å lese mer.

Mer informasjon

Utfører du arbeid i Åfjord kommune, enten som kollega eller enkeltperson? Les relevant informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet (trykk på lenken).

Lurer du på tema som permitteringer, sykepenger, arbeidstid og reiseråd? Trykk her for å lese mer på nettsidene til NHO. Les også på nettsidene til NAV.

Har dere medisinfaglige spørsmål?

Har dere behov for medisinfaglig dialog, ta kontakt med legekontoret på telefon 72 53 02 00. Hvis det haster, ta kontakt med legevakt på telefon 116117.

NB: Hvis noen i bedriften har blitt smittet og satt i karantene, forsikre dere om at Åfjord kommune vet om det. I noen tilfeller kan ansatte settes i karantene i andre kommuner. Eller at de holder seg hjemme fra arbeid, uten at den lokale helsetjenesten får beskjed. Ring i så fall legekontoret vårt.

Veiledning til arbeidsgivere som benytter arbeidskraft fra Schengen/EØS

Oppdatert 5. november 2020:

For arbeidsreisende, se punkt under "Karantene og reiser"


Helsedirektoratets veileder for servering, handel, reiseliv og transport

Trykk her for oppdatert veileder

Besøk på sykehjem og andre helseinstitusjoner

Alle helseinstitusjoner i Åfjord er åpne for besøk fra pårørende. Besøk må avtales med institusjonen på forhånd. Praksisen for besøk kan variere. Dette gjelder både sykeheimer, omsorgsboliger, bofellesskap (Vassneset). Man må benytte munnbind ved besøk. Kaffestua på helsesenteret er inntil videre stengt.

Regler for besøk på Roan Sykeheim og Åfjord helsesenter

 • Hver beboer kan ha maksimum tre besøk per uke
 • Maksimum to personer kan besøke beboeren samtidig
 • Alle besøkende må bruke munnbind
 • Det strammes inn på muligheten for å ta med beboere på aktiviteter der avstandsregelen ikke overholdes
 • Det er kun tillatt å komme på besøk hvis en er frisk
 • Redusert nærkontakt. Den besøkende må holde avstand til beboer
 • Alle besøk må være avtalt på forhånd
 • Ytterdøra vil fortsatt være stengt. Ta direkte kontakt med den avdelingen/gruppen beboeren bor for å komme inn.
 • Det står håndsprit ved alle innganger. Alle besøkende må desinfisere hendene før de går inn på avdelingen
 • De besøkende skal gå direkte til og fra beboers rom. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer

Roan sykeheim kontaktes på telefon 902 43 735.

Åfjord helsesenter kontaktes på følgende telefonnummer:

 • Gruppe 1:  477 04 437
 • Gruppe 2:  479 03 589
 • Gruppe 3:  480 03 492
 • Gruppe 4:  480 65 769

Åfjord helsesenter har besøkstider i tidsrommet 10.30 – 12.30 og 16.00 – 18.00

Omsorgsboliger

Ved omsorgsboligene i kommunen er det protokoller besøkende må skrive seg inn i. Ellers er det de generelle smittevernreglene for sosiale sammenkomster som gjelder: Holde seg i størst mulig grad hjemme og begrense sosiale sammenkomster, holde minst en meters avstand, håndvask, samt ikke dra på besøk hvis du er syk.

Hvordan forebygge smitte

NB: Hver enkelt innbygger har et eget ansvar for å begrense mulig smitte av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å være oppdatert på situasjonen og anbefalinger.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa. Virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet:

 

Råd og informasjon til risikogrupper

Personer kommunen vet er i risikogrupper, følges ekstra tett opp, for å unngå smitte.

Trykk her for å lese konkrete råd til risikogruppene

Trykk her for mer informasjon til risikogruppene

Informasjon til gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19 (koronavirus).

Koronavirus er en gruppe av virus som kan gi alt fra vanlig forkjølelse til alvorlige sykdommer som SARS og MERS. Av tidligere kjente koronavirus ligner SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19) mest på SARS-viruset, som forårsaket et utbrudd i 2003. SARS ga imidlertid mer alvorlig sykdom enn covid-19. Under utbruddet av SARS i 2003 mistenkte man at noen gravide fikk alvorligere sykdom, og at infeksjon tidlig i graviditeten kunne gi spontanabort. Men det ble ikke vist at infeksjon med SARS førte til fosterskader.

Om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I en artikkel som oppsummerer funn hos ni kinesiske gravide som fikk påvist covid-19 og deres barn, ble det ikke påvist smitte til barnet. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk til disse kvinnene.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er de samme som for andre infeksjonssykdommer. Slik som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.trimester som også har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon. Trykk her for å lese mer om influensavaksine.

Informasjon om kultur, idrett og frivillighet

Aktiviteter innen idrett

Det er tillatt med fritidsaktiviteter for alle under 20 år, både innendørs og utendørs. Det betyr at treninger kan gjennomføres som normalt, med fokus på smittevern.

Barn og unge under 20 år som driver med idrett, kan delta i utendørs idrettsarrangementer som samler deltakere fra Fosen. Det gjelder også treningskamper.

Det er forbudt med organisert idrett og fritidsaktiviteter innendørs for voksne. Utendørs kan voksne drive organisert trening, dersom det er mulig å holde god avstand, minst 2 meter. Treningssenter er åpent for kommunens egne innbyggere (unntak er rehabilitering, individuell trening og behandling).

Squash er stengt (når åpen: Bestill via www.afjordidrett.bestille.no. Betaling gjøres med Vipps i bookingsystemet. Ta med eget utstyr for spilling).

Buldring i fotballhallen er stengt inntil videre

Åfjordhallen er midlertidig stengt, på generell basis. Den vil åpnes når drifta av hallen er avklart.

Oppdatert veileder for organisert idrett

Fritidsklubben

Åpen, med fortsatt fokus på smittevern.

Andre offentlige arrangement

Alle arrangement anbefales å utsettes. Det blir inntil videre ingen offentlige arrangement i kommunal regi.

Turneteatrets arrangement utsettes inntil videre.

Bygdekinoen

Forestillinger tilbys i Kulturstua. Fra 25. mars: Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Skjema for offentlige arrangement

Arrangører av offentlige arrangement kan sende inn et skjema til kommunen, med tiltak for smittevern. At kommunen går gjennom skjemaet er anbefalt, for å gi arrangørene en ekstra trygghet. I tillegg får kommunen mer oversikt over lokale arrangement, og kan respondere bedre og raskere hvis smitte oppstår. NB: Regler for gruppestørrelser med mer finner du i fanen "Arrangementer, gruppestørrelse og avstand".

Her er lenke til skjemaet (innlogging med BankID).

Kartlegging for kommunen

Åfjord kommune ønsker å få tilbakemeldinger fra frivillige lag og foreninger, om hvordan korona-pandemien påvirker dere. Trykk her for å lese mer.

Krisepakke 2

En rekke arrangement innen idrett, kultur og frivillighet har blitt korona-avlyst. Fristen for å søke om kompensasjon for krisepakke 2 gikk ut 15. september.

Frivillig arbeid

Vil du være frivillig, eller trenger du hjelp i hverdagen? Trykk her for mer informasjon

Lenker:

Roan frivilligsentral

Åfjord frivilligsentral

Fakta om koronavirus

Hva vet man om utbruddet av Covid-19? I lenken nedenfor kan du lese om utbruddet, viruset, sykdommen og risiko.

Trykk her for fakta om koronaviruset

Nyhetsarkiv

Nedenfor finner du flere av nyhetene som er publisert om korona:

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen settes på pause

Tilbyr nytt Covid-19-tilskudd for lokale virksomheter (lenke til Åfjord Utvikling)

19. februar: Nye endringer i tiltak for smittevern

Åfjord kommune anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder

Råd for vinterferien- smittevern

Oppfordrer sterkt til koronatest etter opphold i Bergens-området og i kommuner på Østlandet

Oppdatert 3. februar: Åpner for skjenking av alkohol til midnatt

Regjeringen innfører strenge regler for innreise til Norge

Statsforvalteren ber trøndere om å unngå reiser til Oslo-regionen

Har du vært i en av østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset?

Informasjon om koronavaksine

Åpner for skjenking av alkohol til klokken 22.00

Covid-19: Tiltak som gjelder fra onsdag 20. januar

Obligatorisk korona-test på grensen

16.01.21. Nytt smittetilfelle av korona

07.01.21: Tre nye positive korona-tester i Åfjord

Informasjon om vaksinering

04.01.21: Nye korona-tiltak

01.01.21: Ny positiv korona-test i Åfjord 

28.12.20: To nye positive korona-tester i Åfjord

Person registrert bosatt i Åfjord smittet av covid-19 

13.11.20: Nærkontakt smittet av Covid-19

11.11.20: Nye positive korona-tester i Åfjord

06.11.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

05.11.20: Nye nasjonale korona-tiltak

31.10.20. Ny positiv korona-test i Åfjord

26.10.20: Nye nasjonale koronatiltak

Bruk korona-telefonen for spørsmål om korona

13.10.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

29.09.20: Pressemelding: Positiv korona-test i Åfjord

Kommunen tilbyr mer korona-penger til næringslivet

Regler for arrangement og private sammenkomster

Velkommen til nytt skole- og barnehageår

Rådhus og servicekontor åpner for besøk tirsdag 2. juni

Åpner for besøk på helseinstitusjonene

Offentlige arrangement: Send inn sjekkliste for smittevern

Kan man rydde strender under korona-pandemien?

Skoleåpning: Alle klassetrinn i Åfjord vil åpne mandag 11. mai

Kulturskolen åpner for undervisning 11. mai

Spørsmål til frivillige lag og foreninger: Effekter av korona-pandemien

Tilbyr veiledning for smittevern i turistnæringen

Politiet åpner for besøk fra 28. april

Slik blir skoleskyssen fra mandag 27. april

Informasjon om tilbudet i barnehagene i uke 18 og 19

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjenoppretter normal aktivitet

Oppdatert informasjon til eiere av fritidsboliger

Det er trygt for barn å gå på skolen/SFO

Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet - søk fra 14. april

Informasjon om gjenåpning av skoler og barnehager i Åfjord

Politiet åpner for besøk fra 28. april

Slik blir skoleskyssen fra mandag 27. april (utgått lenke)

Forlenger tiltak for å begrense korona-smitte

Tilbyr korona-hjelp og råd til bedrifter 

Vil du være frivillig, eller trenger du hjelp i hverdagen? Vi søker også personer med helsefaglig bakgrunn

Skal samarbeide om koronahjelp til bedrifter i Nord-Fosen (utgått lenke)

Tiltakene mot koronavirus videreføres til over påske (utgått lenke)

Psykisk helse og rus-tjenesten tilbyr nå samtaler via video

Informasjon til foresatte: Fritak for å betale for plass i barnehage og SFO

Første tilfelle av koronasmitte påvist i Åfjord kommune

Oppretter lokal korona-telefon for Åfjord

Henstilling til innbyggere og fritidsbeboere (utgått lenke)

Vil tilbyr legetimer på video fra mandag 16. mars

Mer informasjon + mediekontakt

Trykk her for mer informasjon fra Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no: Her finner du ofte stilte spørsmål og svar

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager klokken 08.00-18.00 og helger klokken 10.00-16.00.

For andre henvendelser, ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-16.00 på hverdager, samt er tilgjengelig på dagtid i helgene. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

En del innbyggere får direkte informasjon fra kommunen. Som for eksempel pårørende og foreldre med mer. I tillegg sender vi ut SMS med viktig informasjon, til innbyggere og fritidsbeboere.

Barn og unge har fått direkte informasjon, om hvor de kan henvende seg med spørsmål og tanker.

Mediekontakt:

Media kan kontakte ordfører Vibeke Stjern. Hun nås på telefon 906 80 747 og e-post vibeke.stjern@afjord.kommune.no.