Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Informasjon om koronavirus (for other languages, see below)

Trykk på hver linje i de grå feltene nedenfor, for å velge tema. Korona-telefonen til kommunen er stengt fra 1. april. Kontakt legekontoret for spørsmål som angår egen helse. Denne siden er oppdatert med regler og råd som gjelder fra 11. april 2022.

11.04.22: Covid-19: Dette er anbefalingene som gjelder nå

23.03.22: Fra mandag 28. mars utleveres hurtigtester på legekontoret (gjelder for Åfjord sentrum, og ikke på Roan)

10.03.22: Fra 1. april må man bestille covid-vaksine på legekontoret (korona-telefonen vil også avvikles)

Other languages - corona information

Please share this information, if you know people who speak the languages below.

We have specific pages for information in english, polish, arabic and tigrinja (the information in tigrinja is only national). These can be accessed directly from our front page on the home page. You can also see them here:

English   Polish    Arabic   Tigrinja       

General information

Swahili/congolese (video)
French (video)

Tegnspråk (video)

International travel

Lithuanian
French

Use of face masks

Information letters in several languages

Corona vaccine

Filipino (PDF, 396 kB)
Thai (PDF, 449 kB)
Swahili (PDF, 396 kB)
Latvian (PDF, 394 kB)
Lithuanian (PDF, 402 kB)

Home qurantine and home isolation

Information letters in 22 languages

Til deg som har symptomer i luftveiene, eller har fått påvist smitte

Anbefalingene som gjelder nå er

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
   
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
   
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
   
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
   
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
   
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

Varsling av positiv test

Man trenger ikke lenger å varsle om positive hurtigtester. Ønsker man likevel å registrere smitten, kan man registrere positiv test på følgende måte:

 • Ønsker du å varsle om positiv selvtest (din eller barnet ditt sin), registrer testen via dette skjemaet. NB: Du skal kun registrere hjemmetest i skjemaet. Du skal ikke registrere nærkontakter, som det også spørres om. Hvis du ikke har bankID, eller ikke får registrert testen digitalt, kontakt legekontoret. Fra 1. april er koronatelefonen stengt.
   
 • Har du testet positivt på selvtest, og trenger en bekreftende test til koronasertifikat, kontakt legekontoret. De vil ta PCR-test for å bekrefte smitten. Dette gjelder for personer som er ufullstendig vaksinert, det vil si mangler oppfriskningsdose. Personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder trenger ikke bekreftende test.
Testing og utlevering av hurtigtester

Man trenger ikke lenger å teste seg, hvis man har symptomer i luftveiene. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk. Gratis selvtester vil inntil videre være tilgjengelige på legekontoret, for dem som likevel ønsker å teste seg.

Utlevering av selvtester

Kommunen leverer ut gratis selvtester på Julie Næss-tunet og på legekontoret i sentrum. På legekontoret deles det ut tester klokken 11.00 og 15.00, etter avtale på telefon. Ring 72 53 02 00 mellom klokken 09.00 og 15.00 for å avtale henting. Legekontoret begynte å dele ut tester fra 28. mars, etter at det tidligere har vært utdeling på rådhuset.

På Julie Næss-tunet kan tester hentes ut i publikumsmottaket i 2. etasje, så fremt annet ikke er avtalt på telefon. Tester kan hentes ut i åpningstiden. 

Selvtester deles ut til personer med symptomer (ikke hent selv).

NB: Alle som henter hurtigtest oppfordres til å ha på seg munnbind og holde avstand til andre.

OBS: Selvtester tåler ikke temperaturer under 2 grader. Frakt dem godt beskyttet med hjem, eller dit man skal teste seg. FHI anbefaler at testen tas fra både svelg og nese.

Man trenger ikke å varsle om positiv selvtest

Man trenger ikke lenger å varsle om positive hurtigtester. Ønsker man likevel å registrere smitten, kan man registrere positiv test på følgende måte:

 • Ønsker du å varsle om positiv selvtest (din eller barnet ditt sin), registrer testen via dette skjemaet. NB: Du skal kun registrere hjemmetest i skjemaet. Du skal ikke registrere nærkontakter, som det også spørres om. Hvis du ikke har bankID, eller ikke får registrert testen digitalt, kontakt legekontoret. Fra 1. april er koronatelefonen stengt.
   
 • Har du testet positivt på selvtest, og trenger en bekreftende test til koronasertifikat, kontakt legekontoret. De vil ta PCR-test for å bekrefte smitten. Dette gjelder for personer som er ufullstendig vaksinert, det vil si mangler oppfriskningsdose. Personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder trenger ikke bekreftende test.

Oppfølging med PCR-test

I noen tilfeller vil legekontoret ta en PCR-test. Hvis man har fått beskjed om å komme til legekontoret for å ta PCR-test: Ikke møt opp på legekontoret uten avtale. Inngang for testing er på baksiden av legebygget, på nedsiden av parkeringsplassen. NB: Vent på utsiden av bygget, så vil du bli hentet. Man skal ikke gå inn på legekontoret med symptomer på forkjølelse.

Svaret på PCR-testen får man etter en til to dager, ved å logge seg inn på helsenorge.no. Man får beskjed via SMS når testen er publisert på siden, og man kan sjekke svaret. Hvis man ikke benytter Internett, vil legekontoret gjøre avtale med hver enkelt, hvordan svaret skal gis.

Testen er gratis.

Til deg som er husstandsmedlem til smittet, eller tilsvarende nære

Man trenger ikke lenger å teste seg, verken ved egne symptomer i luftveiene, eller hvis husstandsmedlemmer er smittet.

 

Til deg som er øvrig nærkontakt

Man trenger ikke å teste seg, verken ved egne symptomer i luftveiene, eller hvis man er nærkontakt med noen som er smittet.

Vaksiner mot korona

Det er nå slutt på massevaksinering til faste datoer. Ønsker man vaksine, skal man kontakte legekontoret. Vaksine vil gis enten i Åfjord sentrum eller på Roan. Barn som skal vaksineres vil i hovedsak få vaksinen satt på helsestasjonen. NB: Korona-telefonen er avviklet fra 1. april. Finner man ikke svar på hjemmesiden, kan man ringe legekontoret for spørsmål.

Trykk her for å lese mer om vaksinering mot korona (egen artikkel, åpnes i ny fane)

Arrangementer, gruppestørrelse og sosial kontakt

Avstand og sosial kontakt

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)
   

Det er ellers ingen spesielle begrensninger, utover rådene ovenfor.

Status for påvist smitte i Åfjord

Status for påvist smitte

Fra 21. mars oppdaterer vi ikke lenger nye smittetall i kommunen.

Nedenfor er de siste oppdateringene. Tallene baserer seg på meldte hurtigtester, samt når PCR-test er tatt som eneste test.

Uke 11 (fra 14. mars): 106 smittede

Uke 10 (fra 7. mars): 171 smittede

Uke 9 (fra 28. februar): 251 smittede

Uke 8 (21.-27. februar): 380 smittede

Uke 7: 304 smittede

14.02.22: I perioden 9. februar til og med 13. februar er det meldt om 113 positive hurtigtester i Åfjord.

09.02.22: I perioden 1. februar-8. februar er det meldt om 72 positive hurtigtester i kommunen. 9. februar meldte kommunen om flere påviste smittetilfeller på sykehjem.

01.02.22: I perioden 25. januar-31. januar er det meldt om 33 positive hurtigtester i kommunen. Dette dreier seg i hovedsak om barn i barnehage- og skolealder, samt deres foreldre/foresatte. De smittede følges opp i henhold til nasjonale retningslinjer.

25.01.21: I perioden 19.-24. januar er det meldt om 24 positive hurtigtester i kommunen. Dette dreier seg i hovedsak om barn i barnehage- og skolealder, samt deres foreldre/foresatte. Vi har den siste tiden hatt smitte fordelt på de fleste enhetene i oppvekst. De smittede følges opp i henhold til nasjonale retningslinjer.

18.01.22: Flere barn og ungdommer har fått påvist covid-19

13.01.22: Siden 4. januar er det meldt 8 positive hurtigtester. Et barn er i tillegg antatt smittet, uten at det er tatt test.

03.01.22: Seks nye smittetilfeller i nyttårshelga

30.12.21: Flere påviste smittetilfeller i Åfjord

Kultur, idrett og frivillighet

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt.

 

Reiseråd og reisekarantene

Alle restriksjonene knyttet til korona og innreise til Norge er opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien.

Det er fortsatt andre land som har regler ved innreise, og du må sette deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du skal reise til.

Informasjon fra UDI, om innreise til Norge

Reiseråd for inn- og utland (helsenorge.no)

FHI: Regler ved ankomst til Norge

Råd og hjelp til bedrifter og arbeidsplasser

Åfjord kommune anbefaler alle bedriftseiere å sjekke flere steder, for oppdatert informasjon. Vi kan ikke garantere at listen nedenfor er utfyllende.

Helsedirektoratets veileder for næringslivet - servering, handel, reiseliv og transport

Råd til arbeidsplasser (fhi.no: Smitteforebygging, hjemmekontor og fleksibel arbeidstid)

Krisepakker: Tiltak for bedrifter (nho.no)

Kompensasjonsordningen

Les mer i denne lenken

Virksomheter som faller utenfor kompensasjonsordningen

Man kan for øyeblikket ikke søke om tilskudd.

Beredskapsråd for næring

Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank tilbød i samarbeid med Norgesregnskap gratis økonomisk rådgivning til bedrifter som ble belastet med korona-situasjonen. Tiltaket viste seg å være en ubetinget suksess, og mange lokale bedrifter benyttet seg av tilbudet. Totalt er det gitt 185 gratis timer til næringslivet. Ordningen er nå avviklet, men Norgesregnskap tilbyr de samme tjenestene, men da med fakturerte timer.

Mer informasjon

Lurer du på tema som permitteringer, sykepenger, arbeidstid og reiseråd? Trykk her for å lese mer på nettsidene til NHO. Les også på nettsidene til NAV.

Har dere medisinfaglige spørsmål?

Har dere behov for medisinfaglig dialog, ta kontakt med legekontoret på telefon 72 53 02 00. Hvis det haster, ta kontakt med legevakt på telefon 116117.

NB: Hvis noen i bedriften har blitt smittet og satt i karantene, forsikre dere om at Åfjord kommune vet om det. I noen tilfeller kan ansatte settes i karantene i andre kommuner. Eller at de holder seg hjemme fra arbeid, uten at den lokale helsetjenesten får beskjed. Ring i så fall legekontoret vårt.

Veiledning til arbeidsgivere som benytter arbeidskraft fra Schengen/EØS

Informasjon om utlendingers adgang til Norge

Besøk på sykehjem/helseinstitusjoner, helsestasjon, bibliotek med mer (kommunale tilbud)

Det er ingen anbefaling om å bruke munnbind ved besøk. Fra 2. mars 2022 gjelder dette også for besøk til våre helse- og omsorgsinstitusjoner.

Vi oppfordrer besøkende til å ta normale forholdsregler med tanke på smittevern. Hold deg hjemme hvis du er syk. Er du i en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper.

Åfjord kommune følger nasjonale retningslinjer. Dersom du kommer fra en kommune med strengere tiltak, må du følge retningslinjene fra egen kommune.

Koronasertifikat / Koronapass

Man finner sitt koronasertifikat ved å logge inn på helsenorge.no. Litt ned på siden finner man en boks der det står Koronasertifikat. Man må logge inn med BankID. Her finner du flere opplysninger om sertifikatet.

Problemer eller feil med sertifikatet?

Da bør du først sjekke grunndataene for vaksine og prøvesvar på helsenorge.no. Finner du ikke svar på problemet, kan du ringe korona-telefonen vår på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 09.00-12.00 på hverdager. Dersom vi ikke finner feil i våre systemer, bør du benytte helsenorges chat-tjeneste (nederst på siden i lenken), eller ringe informasjonstelefonen på den samme siden.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere ble klart fra 24. juni

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet (for arrangører)

EU/EØS sitt koronasertifikat ble gyldig fra 24. juni 2021. Nå kan blant annet EU-borgere reise inn til Norge uten å gå i karantene, hvis man har gyldig sertifikat.

Her finner du mer informasjon om sertifikatet

Smittestopp-appen

Myndighetene anbefaler at man ikke avinstallerer smittestopp-appen, men i stedet deaktiverer den.

For barn og unge: Trenger du noen å snakke med?

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Ønsker du å snakke eller chatte med en annen voksen som kan forstå deg? Her er noen du kan kontakte:

Skolehelsetjenesten

Hvis du vil ringe noen, så har alle elevene en helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) som kan kontaktes. Elever på Åset og Stoksund oppvekstsenter kan kontakte helsesykepleier Rita Markanes på telefon 960 19 161. Elever på Sør-Roan og Brandsfjord skoler kan kontakte helsesykepleier Alice Forfot på 482 04 480. Elever på Åfjord videregående skole har en oversikt i denne lenken, for hvem de kan kontakte.

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Her kan du ringe for å snakke om det som er vanskelig. Alle personene som er nevnt har dette som jobben sin. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050 eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111. Nummeret er åpent hele døgnet, i forbindelse med korona-situasjonen. 

BaRsnakk
BaRsnakk er en chat til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag klokken 17.00-20.00. Du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av den frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Kors på halsen
Et tilbud til deg som er under 18 år. Du kan snakke om vanskelige tanker du har, som for eksempel koronaviruset. Tilbudet er bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag klokken 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet: Kors på halsen

SnakkOmPsyken.no
Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9 og 19 år. Her kan du også chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag klokken 09.00-21.00, fredag klokken 09.00-15.00, og søndag klokken 15.00-21.00. Gå inn på SnakkOmPsyken.no.

UngPrat.no
Her kan også barn og unge mellom 13 og 24 år ta kontakt, hvis du trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag klokken 09:00-21:00.

Til voksne: Trenger du noen å snakke med?

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Koronaviruset og alt som følger med kan være skremmende, ikke minst for barn. Nedenfor finner du lenke til en video fra Helsedirektoratet. Den gir generell informasjon til barn og unge.

Trykk her for video for barn og unge

Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.
 
Politi (nødhjelp)

Ring 112

Akutt selvmordsfare (nødhjelp)
Ring 113.

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som ønsker å snakke med noen. Tjenesten kan tilby støtte, veiledning, motivasjons- og oppfølgingssamtaler. Dette kan gjøres via SMS, tale over telefon, eller via video. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050, Tina Øverdal på telefon 414 60 230 (avd. Roan), eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.
 
Kirkens SOS 
Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på telefon 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager klokken 18.30 – 22.30. Man kan være helt anonym.
 
Foreldresupport 
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2). 

Vold- og overgrepslinjen: 116 006
116 006 er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner, eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.
 
Anonyme Alkoholikere (AA) 
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sine erfaringer, styrker og håp, for å bli friske fra alkoholisme. Ring nummer 911 77 770. Det er åpent mandag-fredag klokken 11.00-15.00 og klokken 18.00-22.00, samt lørdag og søndag klokken 18.00 – 22.00.
 

Til deg som er bekymret for et barn

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell, og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 
Voksne for Barn
Tilbyr råd for deg med spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål skriftlig, og få svar fra en fagperson: Voksne for barn

Barnevernet på Fosen
Trykk her for å komme til Fosen Barneverntjeneste

Besøke Åfjord - hva må jeg tenke på?

Vi har ingen lokale restriksjoner på besøk til kommunen vår. Men tenk gjerne på følgende:

 • Ta vanlige forholdsregler med tanke på smittevern. Hold deg hjemme hvis du er syk, og ha god hånd- og hostehygiene. Er du i en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper.
   
 • Kommer du fra en kommune med strengere tiltak enn i Åfjord, følg regler og anbefalinger fra hjemkommunen.
   
 • Følg nasjonale regler og anbefalinger.

Velkommen til kommunen vår!

Fakta om koronavirus

Hva vet man om utbruddet av Covid-19? I lenken nedenfor kan du lese om utbruddet, viruset, sykdommen og risiko.

Trykk her for fakta om koronaviruset

Mer informasjon + mediekontakt

Trykk her for mer informasjon fra Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no: Her finner du ofte stilte spørsmål og svar

Koronatelefonen er lagt ned fra 1. april. Har man spørsmål som angår egen helse, kontakt legekontoret.

Mediekontakt:

Media kan kontakte ordfører Vibeke Stjern. Hun nås på telefon 906 80 747 og e-post vibeke.stjern@afjord.kommune.no.