Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Informasjon om koronavirus (for other languages, see below)

Trykk på hver linje i de grå feltene nedenfor, for å velge tema. Mer informasjon finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Korona-telefonen til kommunen har nummer 948 31 351, og er åpen på hverdager klokken 08.00-15.00.

Denne siden er oppdatert 8. desember, med regler og råd som gjelder fra 9. desember 2021.

08.12.21: Nasjonale regler og anbefalinger fra 9. desember

07.12.21: 6 positive koronatester på tre dager

03.12.21: To nye positive hurtigtester

03.12.21: Regler og råd som gjelder fra 2. desember

01.12.21: To nye personer med positiv hurtigtest

30.11.21: To positive hurtigtester

29.11.21: Positiv hurtigtest - smittesporing avsluttet

29.11.21: Vi tilbyr nye vaksiner 9. desember

Other languages - corona information

Please share this information, if you know people who speak the languages below.

We have specific pages for information in english, polish, arabic and tigrinja (the information in tigrinja is only national). These can be accessed directly from our front page on the home page. You can also see them here:

English   Polish    Arabic   Tigrinja       

General information

Swahili/congolese (video)
French (video)

Tegnspråk (video)

International travel

Lithuanian
French

Use of face masks

Information letters in several languages

Corona vaccine

Filipino (PDF, 396 kB)
Thai (PDF, 449 kB)
Swahili (PDF, 396 kB)
Latvian (PDF, 394 kB)
Lithuanian (PDF, 402 kB)

Home qurantine and home isolation

Information letters in 22 languages

Testing, henvendelser og spørsmål om korona

Hvem skal teste seg?

Alle som har symptomer på covid-19 bør teste seg. Det gjelder også for vaksinerte. Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Les mer om testing av nærkontakter

Se skjemaet i denne lenken, som gjør det lettere å forholde seg til symptomer på covid-19.

Hvis du får mer alvorlige symptomer på dagtid, ring legekontoret vårt. Hvis du ikke får tak i fastlegen, eller at kontoret er stengt, ring legevakt på telefon 116117.

Alle som oppholder seg i kommunen kan teste seg for covid-19. Også de som ikke har fast bostedsadresse i Åfjord.

Når og hvordan teste seg?

Testing utføres ved Åfjord legekontor. Der tas såkalt PCR-test. Du avtaler tidspunkt for testing med legekontoret, på telefon 72 53 02 00. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale. Du kan ringe mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager (telefontiden fra klokken 08.30 er kun for personer som må snakke med lege).

Inngang for testing er på baksiden av legebygget, på nedsiden av parkeringsplassen. NB: Vent på utsiden av bygget, så vil du bli hentet. Man skal ikke gå inn på legekontoret med luftveissymptomer.

Hurtigtester: Selvtester gir en indikasjon på om man er smittet, og fås kjøpt på ulike steder. De aller fleste apotek selger selvtester. Følg bruksanvisningen nøye. OBS: Selvtester tåler ikke temperaturer under 2 grader. Frakt dem godt beskyttet med hjem, eller dit man skal teste seg.

NB: Får du påvist en positiv prøve med en selvtest, må du melde fra til kommunen. Da får du tatt en PCR-test. Kontakt i så fall legekontoret eller ring korona-telefonen på nummer 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Dersom du tester positivt på selvtest, må du isolere deg.

Svar på PCR-testen

Svaret får man etter en til to dager, ved å logge seg inn på helsenorge.no. Man får beskjed via SMS når testen er publisert på siden, og man kan sjekke svaret. Hvis man ikke benytter Internett, vil legekontoret gjøre avtale med hver enkelt, hvordan svaret skal gis.

Testen er gratis.

Nærkontakt: Kommunen vil følge opp de nærmeste nærkontaktene til en person med påvist smitte. Det vil si husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (f. eks. kjæreste). Du som har fått påvist smitte må varsle andre nærkontakter og oppfordre dem til å teste seg.

Er du smittet i en annen kommune?

Er du smittet og satt i karantene utenbygds, gi beskjed til kommunen der du normalt bor eller arbeider. Hvis du bor eller arbeider i Åfjord, men sitter i karantene i en annen kommune, si fra til legekontoret vårt. Det samme hvis man sitter i karantene i Åfjord, uten at den lokale helsetjenesten vet det. Legekontoret nås på telefon 72 53 02 00. 

For spørsmål om hjemmekarantene og hjemmeisolering, se fane lenger ned på siden.

Har du generelle spørsmål?

For generelle spørsmål, sjekk om du finner svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller på korona-sidene våre på hjemmesiden (denne siden).

Man kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen på telefon 815 55 015, for spørsmål om korona. Eller ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

NB: Ring bare legekontoret ved spørsmål om smitte.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering
Vaksiner mot korona

Trykk her for å lese mer om vaksinering mot korona (egen artikkel, åpnes i ny fane)

Arrangementer, gruppestørrelse og sosial kontakt

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
   
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
   
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
   
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
   
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
   
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
   
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
   
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.
   

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
   
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
   
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser*.
   
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
   
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
   
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
   
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
   
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

NB: Man trenger ikke å søke Åfjord kommune om godkjenning av arrangement, slik det har blitt gjort tidligere.

*Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum sitter på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved "faste, tilviste plasser":

 • Publikum blir henvist til en fast tilvist sitteplass av arrangøren.
 • Man skal ha minst 1 meter avstand mellom de fremmøtte.
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås (f. eks. mot en talerstol eller scene)
 • Publikum deltar som tilskuere, og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før, under og etter arrangementet.
 • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.

Les mer i denne lenken for reglene som gjelder nå (oppdateres når reglene trer i kraft).

Besøk på sykehjem/helseinstitusjoner, helsestasjon, bibliotek med mer (kommunale tilbud)

Man må bruke munnbind når man besøker helseinstitusjoner. Det er ellers ingen begrensninger på besøk. Det gjelder både helseinstitusjoner og helsestasjon, samt andre kommunale tjenester. Hold også 1 meter avstand til andre.

Vi oppfordrer besøkende til å ta normale forholdsregler med tanke på smittevern. Hold deg hjemme hvis du er syk, og test deg hvis du har symptomer på covid-19. Ha god hånd- og hostehygiene. Er du i en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper.

Åfjord kommune følger nasjonale retningslinjer. Dersom du kommer fra en kommune med strengere tiltak, må du følge retningslinjene fra egen kommune.

Koronasertifikat / Koronapass

Man finner sitt koronasertifikat ved å logge inn på helsenorge.no. Litt ned på siden finner man en boks der det står Koronasertifikat. Man må logge inn med BankID. Her finner du flere opplysninger om sertifikatet.

Problemer eller feil med sertifikatet?

Da bør du først sjekke grunndataene for vaksine og prøvesvar på helsenorge.no. Finner du ikke svar på problemet, kan du ringe korona-telefonen vår på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Dersom vi ikke finner feil i våre systemer, bør du benytte helsenorges chat-tjeneste (nederst på siden i lenken), eller ringe informasjonstelefonen på den samme siden.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere ble klart fra 24. juni

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet (for arrangører)

EU/EØS sitt koronasertifikat ble gyldig fra 24. juni 2021. Nå kan blant annet EU-borgere reise inn til Norge uten å gå i karantene, hvis man har gyldig sertifikat.

Her finner du mer informasjon om sertifikatet

Last ned smittestopp-appen

Skal du ut og reise? Last ned smittestopp-appen. Da hjelper du smittesporerne.

Status for påvist smitte i Åfjord / hva gjør Åfjord kommune

Status for påvist smitte

Oppdatert 07.12.21: Totalt 54 personer har fått påvist smitte i Åfjord. Det første tilfellet ble bekreftet 17. mars 2020.

Hva gjør kommunen under pandemien?

Smittevern er en viktig del av hverdagen på alle nivå i organisasjonen. Kommunen følger utviklingen av pandemien tett. Vi har jevnlige møter i blant annet kriseledelsen. Der deles informasjon og besluttes aktuelle tiltak, med tanke på smittevern og håndtering av eventuell smitte. Tiltak baserer seg ofte på nasjonale retningslinjer. Mange ansatte gjør en stor innsats, for å iverksette og følge opp tiltak som besluttes.

Viktige samarbeid

Kommunen har et tett samarbeid med nasjonale og regionale helsemyndigheter. I tillegg samarbeider vi og har dialog med de andre Fosen-kommunene, for å sikre best mulig beredskap. Vi samarbeider også med Åfjord Utvikling, frivilligheten og flere andre, alt etter behov.

Kommunen har fått opprettet et felles beredskapsråd, for instanser i kommunen som jobber med beredskap. Det skal bidra til å koordinere og sikre godt samarbeid mellom instansene i en krise, for eksempel i korona-situasjonen. Medlemmer i rådet er blant annet ordfører, rådmann, beredskapssjef i kommunen, kommuneoverlege, politiet, sivilforsvaret, Røde Kors, Mattilsynet og Heimevernet.

Skjermer personer i risikogrupper

Kommunen følger utviklingen tett. Vi kartlegger fortløpende hvem som kan være i risikogrupper. Disse blir ekstra skjermet for smitte. Kommunen følger råd fra nasjonale helsemyndigheter. Vi har planverk og rutiner for å håndtere eventuell smitte. Disse oppdateres ved behov.

Legekontorene er tilpasset for å håndtere personer med mistanke om smitte. Det er også tatt forholdsregler på andre bygg som er i bruk, for å redusere risiko for smitte.

Næringsliv

Kommunen har et tett samarbeid med Åfjord Utvikling og andre, om å bistå næringslivet best mulig. Blant annet har kommunestyret bevilget tre millioner kroner til et eget korona-fond. Det har hjulpet bedrifter som har ekstra store utfordringer, på grunn av korona-situasjonen.

Det er etablert et eget beredskapsråd for næringslivet. Rådet består av representanter fra bankene, Åfjord Utvikling, NAV, ordfører, rådmann og næringsforening.

Kommunen gir i noen tilfeller betalingsutsettelser på kommunale avgifter.

Frivillighet

Kommunen samarbeider med Frivilligsentralene og Åfjord Røde Kors, med tanke på frivillig arbeid. De to sistnevnte ivaretar det daglige tilbudet.

Ansatte

Ved eventuell oppblomstring av smitten, kan kommunalt ansatte måtte omdisponeres og mobiliseres, for å kunne utføre nødvendige oppgaver. Også noe pensjonert helsepersonell kan bistå, om nødvendig. Kommunen har også dialog med det frivillige miljøet i bygda, med tanke på at de kan bistå. Dette gjelder for eksempel Røde Kors.

Ansatte bruker delvis hjemmekontor, i tråd med nasjonale råd.

Informasjon

Noen grupper får aktuell informasjon direkte. Det gjelder for eksempel foreldre, næringsforening/store bedrifter eller kommunalt ansatte. Vi oppdaterer hjemmesiden og Facebook med aktuell informasjon. Korona-siden (denne siden) skal alltid være oppdatert med informasjon. I noen tilfeller kan vi sende ut SMS til innbyggerne, hvis budskapet er spesielt viktig. Dette gjøres kun unntaksvis.

Generell info sendes også ut i nyhetsskrivet Åfjordingen, ikke minst til innbyggere som ikke bruker Internett. Åfjordingen gis ut tre ganger i året. Vi henger også opp plakater/oppslag på sentrale steder i hele kommunen, med ekstra viktig informasjon.

Mediene er også til god hjelp for å informere. Når det oppstår smitte i Åfjord, sender vi pressemelding til blant annet Fosna-Folket.

For barn og unge: Trenger du noen å snakke med?

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Ønsker du å snakke eller chatte med en annen voksen som kan forstå deg? Her er noen du kan kontakte:

Skolehelsetjenesten

Hvis du vil ringe noen, så har alle elevene en helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) som kan kontaktes. Elever på Åset og Stoksund oppvekstsenter kan kontakte helsesykepleier Rita Markanes på telefon 960 19 161. Elever på Sør-Roan og Brandsfjord skoler kan kontakte helsesykepleier Alice Forfot på 482 04 480. Elever på Åfjord videregående skole har en oversikt i denne lenken, for hvem de kan kontakte.

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Her kan du ringe for å snakke om det som er vanskelig. Alle personene som er nevnt har dette som jobben sin. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050 eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111. Nummeret er åpent hele døgnet, i forbindelse med korona-situasjonen. 

BaRsnakk
BaRsnakk er en chat til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag klokken 17.00-20.00. Du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av den frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Kors på halsen
Et tilbud til deg som er under 18 år. Du kan snakke om vanskelige tanker du har, som for eksempel koronaviruset. Tilbudet er bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag klokken 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet: Kors på halsen

SnakkOmPsyken.no
Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9 og 19 år. Her kan du også chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag klokken 09.00-21.00, fredag klokken 09.00-15.00, og søndag klokken 15.00-21.00. Gå inn på SnakkOmPsyken.no.

UngPrat.no
Her kan også barn og unge mellom 13 og 24 år ta kontakt, hvis du trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag klokken 09:00-21:00.

Til voksne: Trenger du noen å snakke med?

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Koronaviruset og alt som følger med kan være skremmende, ikke minst for barn. Nedenfor finner du lenke til en video fra Helsedirektoratet. Den gir generell informasjon til barn og unge.

Trykk her for video for barn og unge

Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.
 
Politi (nødhjelp)

Ring 112

Akutt selvmordsfare (nødhjelp)
Ring 113.

Bufdir.no
Hvordan få best mulig dager mens barnehager og skoler er stengt? Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen (lenke til Bufdir.no).

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som ønsker å snakke med noen. Tjenesten kan tilby støtte, veiledning, motivasjons- og oppfølgingssamtaler. Dette kan gjøres via SMS, tale over telefon, eller via video. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050, Tina Øverdal på telefon 414 60 230 (avd. Roan), eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.
 
Kirkens SOS 
Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på telefon 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager klokken 18.30 – 22.30. Man kan være helt anonym.
 
Foreldresupport 
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2). 

Vold- og overgrepslinjen: 116 006
116 006 er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner, eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.
 
Anonyme Alkoholikere (AA) 
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sine erfaringer, styrker og håp, for å bli friske fra alkoholisme. Ring nummer 911 77 770. Det er åpent mandag-fredag klokken 11.00-15.00 og klokken 18.00-22.00, samt lørdag og søndag klokken 18.00 – 22.00.
 

Til deg som er bekymret for et barn

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell, og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 
Voksne for Barn
Tilbyr råd for deg med spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål skriftlig, og få svar fra en fagperson: Voksne for barn

Barnevernet på Fosen
Trykk her for å komme til Fosen Barneverntjeneste

Besøke Åfjord - hva må jeg tenke på?

Vi har ingen lokale restriksjoner på besøk til kommunen vår. Men det er viktig at man planlegger reisen, og tenker på følgende:

 • Ta vanlige forholdsregler med tanke på smittevern. Hold deg hjemme hvis du er syk, og test deg hvis du har symptomer på covid-19. Ha god hånd- og hostehygiene. Er du i en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper.
   
 • Kommer du fra en kommune med strengere tiltak enn i Åfjord, følg regler og anbefalinger fra hjemkommunen.
   
 • Følg nasjonale regler og anbefalinger.

Så lenge alle følger disse anbefalingene, vil vi redusere faren for å spre smitte. Takk for at du bidrar, og velkommen til kommunen vår!

Råd og hjelp til bedrifter og arbeidsplasser

Helsedirektoratets veileder for næringslivet - servering, handel, reiseliv og transport

Råd til arbeidsplasser (fhi.no: Smitteforebygging, hjemmekontor og fleksibel arbeidstid)

Kompensasjonsordningen

Les mer i denne lenken

Virksomheter som faller utenfor kompensasjonsordningen

Man kan for øyeblikket ikke søke om tilskudd.

Beredskapsråd for næring

Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank tilbød i samarbeid med Norgesregnskap gratis økonomisk rådgivning til bedrifter som ble belastet med korona-situasjonen. Tiltaket viste seg å være en ubetinget suksess, og mange lokale bedrifter benyttet seg av tilbudet. Totalt er det gitt 185 gratis timer til næringslivet. Ordningen er nå avviklet, men Norgesregnskap tilbyr de samme tjenestene, men da med fakturerte timer.

Åfjord kommunes korona-fond

Fristen for å søke på næringsfond, som kommunen fikk mer økonomisk støtte til, har gått ut. Fondet gikk til tiltak for å hjelpe delene av næringslivet i Åfjord som har særlige utfordringer som følge av koronapandemien.

Mer informasjon

Lurer du på tema som permitteringer, sykepenger, arbeidstid og reiseråd? Trykk her for å lese mer på nettsidene til NHO. Les også på nettsidene til NAV.

Har dere medisinfaglige spørsmål?

Har dere behov for medisinfaglig dialog, ta kontakt med legekontoret på telefon 72 53 02 00. Hvis det haster, ta kontakt med legevakt på telefon 116117.

NB: Hvis noen i bedriften har blitt smittet og satt i karantene, forsikre dere om at Åfjord kommune vet om det. I noen tilfeller kan ansatte settes i karantene i andre kommuner. Eller at de holder seg hjemme fra arbeid, uten at den lokale helsetjenesten får beskjed. Ring i så fall legekontoret vårt.

Veiledning til arbeidsgivere som benytter arbeidskraft fra Schengen/EØS

Informasjon om utlendingers adgang til Norge

Hvordan forebygge smitte

NB: Hver enkelt innbygger har et eget ansvar for å begrense mulig smitte av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å være oppdatert på situasjonen og anbefalinger.

Er du usikker på om du skal forholde deg til nyoppståtte luftveissymptomer? Få hjelp av flytskjemaet i denne lenken.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa. Virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet:

 

Råd og informasjon til risikogrupper

Personer kommunen vet er i risikogrupper, følges ekstra tett opp, for å unngå smitte.

Trykk her for å lese konkrete råd til risikogrupper og pårørende

Trykk her for mer informasjon til risikogruppene

Informasjon til gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19 (koronavirus).

Koronavirus er en gruppe av virus som kan gi alt fra vanlig forkjølelse til alvorlige sykdommer som SARS og MERS. Av tidligere kjente koronavirus ligner SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19) mest på SARS-viruset, som forårsaket et utbrudd i 2003. SARS ga imidlertid mer alvorlig sykdom enn covid-19. Under utbruddet av SARS i 2003 mistenkte man at noen gravide fikk alvorligere sykdom, og at infeksjon tidlig i graviditeten kunne gi spontanabort. Men det ble ikke vist at infeksjon med SARS førte til fosterskader.

Om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I en artikkel som oppsummerer funn hos ni kinesiske gravide som fikk påvist covid-19 og deres barn, ble det ikke påvist smitte til barnet. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk til disse kvinnene.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er de samme som for andre infeksjonssykdommer. Slik som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.trimester som også har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon. Trykk her for å lese mer om influensavaksine.

Kultur, idrett og frivillighet

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
   
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
   
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
   
 • Squash-hallen er åpen. Bestill via www.afjordidrett.bestille.no. Betaling gjøres med Vipps i bookingsystemet. Ta med eget utstyr for spilling.
   
 • Buldring i fotballhallen er stengt inntil videre.
   

Fritidsklubben

Åpen.

Andre offentlige arrangement

Alle arrangement må følge nasjonale råd og retningslinjer. Åfjord kommune forholder seg til de nasjonale reglene som gjelder.

Bygdekinoen

Bygdekinoen tilbyr forestillinger i Kulturstua, i tråd med nasjonale råd og regler.

Skjema for offentlige arrangement

Man trenger for øyeblikket ikke å sende inn skjema om arrangement.

Arrangører av offentlige arrangement kan sende inn et skjema til kommunen, med tiltak for smittevern. At kommunen går gjennom skjemaet har tidligere vært anbefalt, for å gi arrangørene en ekstra trygghet. I tillegg får kommunen mer oversikt over lokale arrangement, og kan respondere bedre og raskere hvis smitte oppstår. Per i dag trenger man derimot ikke å sende inn skjema.

Frivillig arbeid

Vil du være frivillig, eller trenger du hjelp i hverdagen? Trykk her for mer informasjon

Lenker:

Roan frivilligsentral

Åfjord frivilligsentral

Reiseråd og reisekarantene

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Her er info fra UDI, om innreise til Norge

Reiseråd for inn- og utland (helsenorge.no) (med karanteneregler)

FHI: Mer om innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Skal du ut og reise? Last ned smittestopp-appen. Da hjelper du smittesporerne.

Fakta om koronavirus

Hva vet man om utbruddet av Covid-19? I lenken nedenfor kan du lese om utbruddet, viruset, sykdommen og risiko.

Trykk her for fakta om koronaviruset

Mer informasjon + mediekontakt

Trykk her for mer informasjon fra Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no: Her finner du ofte stilte spørsmål og svar

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager klokken 08.00-18.00 og helger klokken 10.00-16.00.

For andre henvendelser, ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

En del innbyggere får direkte informasjon fra kommunen. Som for eksempel pårørende og foreldre med mer. I tillegg sender vi ut SMS med viktig informasjon, til innbyggere og fritidsbeboere.

Barn og unge har fått direkte informasjon, om hvor de kan henvende seg med spørsmål og tanker.

Mediekontakt:

Media kan kontakte ordfører Vibeke Stjern. Hun nås på telefon 906 80 747 og e-post vibeke.stjern@afjord.kommune.no.