Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Informasjon om koronavirus (for other languages, see below)

Trykk på hver linje i de grå feltene nedenfor, for å velge tema. Mer informasjon finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Korona-telefonen til kommunen har nummer 948 31 351, og er åpen på hverdager klokken 08.00-15.00.

17.09.21: Åfjord kommune gir tredje vaksinedose til innbyggere

15.09.21: En person i Åfjord har testet positivt for Covid-19

13.09.21: Innbyggerne vil ikke lenger få innkalling til vaksinering

09.09.21: 3 smittetilfeller av korona i Åfjord

Informasjon om koronavirus

Other languages - corona information

Please share this information, if you know people who speak the languages below.

We have specific pages for information in english, polish, arabic and tigrinja (the information in tigrinja is only national). These can be accessed directly from our front page on the home page. You can also see them here:

English   Polish    Arabic   Tigrinja       

General information

Swahili/congolese (video)
French (video)

Tegnspråk (video)

International travel

Lithuanian
French

Use of face masks

Information letters in several languages

Corona vaccine

Filipino (PDF, 396 kB)
Thai (PDF, 449 kB)
Swahili (PDF, 396 kB)
Latvian (PDF, 394 kB)
Lithuanian (PDF, 402 kB)

Home qurantine and home isolation

Information letters in 22 languages

Testing, henvendelser og spørsmål om korona

Henvendelser og spørsmål om korona skal foregå slik:

Hvem skal teste seg?

Alle som tror at de kan være smittet, eller har forkjølelseslignende symptomer, skal teste seg for covid-19. 

Helsetjenesten anbefaler covid-19-testing for

 • alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
   
 • alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Synes du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk.

Hvis du får mer alvorlige symptomer på dagtid, ring legekontoret vårt. Hvis du ikke får tak i fastlegen, eller at kontoret er stengt, ring legevakt på telefon 116117.

Alle som oppholder seg i kommunen kan teste seg for covid-19. Også de som ikke har fast bostedsadresse i Åfjord.

Når og hvordan teste seg

Testing utføres ved Åfjord legekontor. Du avtaler tidspunkt for testing med legekontoret, på telefon 72 53 02 00. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale. Du kan ringe mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager (telefontiden fra klokken 08.30 er kun for personer som må snakke med lege).

Inngang for testing er på baksiden av legebygget, på nedsiden av parkeringsplassen.

Svar på testen

Svaret får man etter en til to dager, ved å logge seg inn på helsenorge.no. Man får beskjed via SMS når testen er publisert på siden, og man kan sjekke svaret. Hvis man ikke benytter Internett, vil legekontoret gjøre avtale med hver enkelt, hvordan svaret skal gis.

Testen er gratis.

Nærkontakt: Hvis du defineres som nærkontakt til en person med påvist smitte, vil du kontaktes av kommunens team for smittesporing. De setter opp egne avtaler for testing.

Er du smittet i en annen kommune?

Er du smittet og satt i karantene utenbygds, gi beskjed til kommunen der du normalt bor eller arbeider. Hvis du bor eller arbeider i Åfjord, men sitter i karantene i en annen kommune, si fra til legekontoret vårt. Det samme hvis man sitter i karantene i Åfjord, uten at den lokale helsetjenesten vet det. Legekontoret nås på telefon 72 53 02 00. 

For spørsmål om hjemmekarantene og hjemmeisolering, se fane lenger ned på siden.

Har du generelle spørsmål?

For generelle spørsmål, sjekk om du finner svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller på korona-sidene våre på hjemmesiden (denne siden).

Man kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen på telefon 815 55 015, for spørsmål om korona. Eller ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

NB: Ring bare legekontoret ved spørsmål om smitte.

Tenk som om man er smittet

Vi oppfordrer alle til å innrette seg som om de er smittet. Det gjelder alle innbyggerne. Det er avgjørende at hver enkelt er bevisst på ansvaret sitt, når det gjelder å redusere spredning.

Vaksiner mot korona

Trykk her for å lese mer om vaksinering mot korona (egen artikkel, åpnes i ny fane)

Arrangementer, gruppestørrelse og sosial kontakt

18.06.21: Her er en presisering av regler for ulike arrangement

Les også mer i denne lenken for reglene som gjelder nå (oppdateres når reglene trer i kraft).

Her finner du gode eksempler og oversikt over regler og råd

Her er informasjon om bruk av koronasertifikatet (for arrangører)

Skjema for arrangement 

Oppdatert 7. september 2021:

Hvis man skal gjennomføre et arrangement: Sjekk først reglene for antall deltakere dere kan ha på arrangementet (i lenkene ovenfor). Antallet som kan samles må tilpasses lokalene, slik at man ivaretar smittevernet. Hvis lokalet fylles helt (antall personer), anbefaler vi at dere sender inn skjema for arrangementet. Hvis antallet deltakere er under grensen for antall personer i lokalet, trenger dere ikke å sende inn søknad/skjema.

Hvis man sender søknad, bør den sendes av personen som står ansvarlig for arrangementet. Da får vi bedre oversikt og kontroll over antall arrangement, samt smittevern-tiltakene.

Søk via denne lenken

 

 

Helsestasjon, skoler og barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, renovasjon med mer (kommunale tilbud)

Helseinstitusjoner

Vi følger nasjonale anbefalinger når det gjelder besøk ved våre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Besøk kan begrenses dersom det er strengt nødvendig ut fra smitterisiko. Det er per i dag liten smitte i Åfjord kommune, og det er gradvis åpnet for besøkende ved institusjonene våre.

Vi er pålagt fortsatt å ha oversikt over hvem som besøker institusjonene. For å ivareta dette tar vi imot besøk etter avtale. Vi anbefaler at besøk foregår på beboeres rom eller uteareal.

Besøkende skal følge nasjonale retningslinjer og kommunens anbefalinger. Dersom du kommer fra en kommune med strengere tiltak,  må du følge retningslinjene fra egen kommune. Det vil si dersom du kommer fra en kommune med rødt nivå – må du bruke munnbind ved besøk. Vi takker for at dere viser forståelse for dette.

Kontakt:

Roan sykeheim kontaktes på telefon 902 43 735.

Åfjord helsesenter kontaktes på følgende telefonnummer:

 • Gruppe 1:  477 04 437
 • Gruppe 2:  479 03 589
 • Gruppe 3:  480 03 492
 • Gruppe 4:  480 65 769

Åfjord helsesenter har besøkstider i tidsrommet 10.30 – 12.30 og 16.00 – 18.00

Fysioterapi, kiropraktikk

Åpen for behandlinger en-til-en. 

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helse- og rustjeneste

Tilbudene er åpne. Men vi trenger hjelp fra dere som oppsøker tjenesten, til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smitte.

Vi ønsker derfor at følgende retningslinjer følges for besøk ved helsestasjonen:

 • Møt til oppsatt tid, og unngå unødig tid på venterommet.
 • Barnet følges av én voksen, søsken og andre holdes hjemme. Dette gjelder også for partner ved svangerskapskontroll.
 • Ved låst dør, ring mobilnummeret som står oppgitt på ytterdør for å komme inn.
 • Vask hendene eller bruk tilgjengelig håndsprit når dere ankommer helsestasjonen.
 • Hold avstand til andre på venterommet.
 • Ikke møt opp på helsestasjonen hvis du er syk, er i karantene eller noen i husstanden har luftveissymptomer.

Ved spørsmål kan du kontakte din helsesykepleier eller jordmor.

Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller e-post. Ingen i hjemmekarantene grunnet covid-19 skal komme innom. Ta eventuelt med egen leke, fordi våre er fjernet.

Helsestasjonen i Åfjord kan kontaktes ved Elisabeth Mølsleth på telefon 917 47 218 eller Hanne-Silje Herfjord på telefon 973 14 676. Roan helsestasjon kontaktes ved Camilla Sørmeland på telefon 411 45 004.

Skolehelsetjenesten er på plass på skolene. Ved behov, ta kontakt med Rita Helene Markanes på telefon 960 19 161 eller Alice Forfot på telefon 482 04 480.

Psykisk helse- og rustjenesten: Ved spørsmål, kontakt Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050, Tina Øverdal på telefon 414 60 230 (avd. Roan) eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Kommunepsykolog er åpen for tilbud en-til-en.

Rådhuset på Åmyra og servicekontoret i Roan

Åpne for besøkende. Vi oppfordrer alle til å gjøre avtale på forhånd, samt følge forholdsreglene for smittevern. Det er viktig at man melder ankomsten sin. Alle besøkende må også registrere seg i en navneliste ved inngangen.

PPT, Voksenopplæring, SFO, kulturskole og fritidsklubb

PPT: Er i drift.

SFO: Er i drift.

Kulturskole: Er i drift.

Voksenopplæring: Har fysisk oppmøte og undervisning på skolen.

Fritidsklubb: Er i drift.

Skoler og barnehager

Skole og barnehage gjennomføres i tråd med myndighetens retningslinjer og kommunelegens anbefalinger. Fra 27. mai kan kommunene bestemme selv hvilket farenivå oppvekstsektoren skal ha. Ungdomsskoler og videregående skole i Åfjord er fra august på såkalt grønt farenivå. Elever, foreldre og foresatte får oppdatert informasjon direkte fra skolene og barnehagene.

Her kan du lese mer om trafikklysmodellen.

Bibliotek

Normale åpningstider.

Renovasjon

Gjenvinningsstasjonene er åpne som normalt. Det kan bli noe venting, da man ikke ønsker mange inn på området samtidig. NB: Byttebua på Monstad er stengt på ubestemt tid.

Fosen Vekst

Alle tjenester er tilgjengelige.

Koronasertifikat / Koronapass

Man finner sitt koronasertifikat ved å logge inn på helsenorge.no. Litt ned på siden finner man en boks der det står Koronasertifikat. Man må logge inn med BankID. Her finner du flere opplysninger om sertifikatet.

Problemer eller feil med sertifikatet?

Da bør du først sjekke grunndataene for vaksine og prøvesvar på helsenorge.no. Finner du ikke svar på problemet, kan du ringe korona-telefonen vår på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Dersom vi ikke finner feil i våre systemer, bør du benytte helsenorges chat-tjeneste (nederst på siden i lenken), eller ringe informasjonstelefonen på den samme siden.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere ble klart fra 24. juni

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet (for arrangører)

EU/EØS sitt koronasertifikat ble gyldig fra 24. juni 2021. Nå kan blant annet EU-borgere reise inn til Norge uten å gå i karantene, hvis man har gyldig sertifikat.

Her finner du mer informasjon om sertifikatet

Last ned smittestopp-appen

Skal du ut og reise? Last ned smittestopp-appen. Da hjelper du smittesporerne.

Status for påvist smitte i Åfjord / hva gjør Åfjord kommune

Status for påvist smitte

Oppdatert 15.09.21: Totalt 23 personer har fått påvist smitte i Åfjord. Det første tilfellet ble bekreftet 17. mars 2020. Pressemeldinger og artikler om smittetilfeller finner du nedenfor.

15.09.21: En person i Åfjord smittet av Covid-19

09.09.21: 3 smittetilfeller av korona i Åfjord

12.07.21: Besøkende til Åfjord smittet av Covid-19

05.07.21: To positive hurtigtester - smittesporing er avsluttet

16.01.21: Nytt smittetilfelle av korona

07.01.21: Tre nye positive korona-tester i Åfjord

01.01.21: Ny positiv korona-test i Åfjord

28.12.20: To nye positive korona-tester i Åfjord

04.12.20: Person registrert bosatt i Åfjord smittet av covid-19 

13.11.20: Nærkontakt smittet av Covid-19

11.11.20: Nye positive korona-tester i Åfjord

06.11.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

31.10.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

13.10.20: Ny positiv korona-test i Åfjord

29.09.20: Positiv korona-test i Åfjord

17.03.20: Første tilfelle av koronasmitte påvist i Åfjord kommune

 

Hva gjør kommunen under pandemien?

Smittevern er en viktig del av hverdagen på alle nivå i organisasjonen. Kommunen følger utviklingen av pandemien tett. Vi har jevnlige møter i blant annet kriseledelsen. Der deles informasjon og besluttes aktuelle tiltak, med tanke på smittevern og håndtering av eventuell smitte. Tiltak baserer seg ofte på nasjonale retningslinjer. Mange ansatte gjør en stor innsats, for å iverksette og følge opp tiltak som besluttes.

Viktige samarbeid

Kommunen har et tett samarbeid med nasjonale og regionale helsemyndigheter. I tillegg samarbeider vi og har dialog med de andre Fosen-kommunene, for å sikre best mulig beredskap. Vi samarbeider også med Åfjord Utvikling, frivilligheten og flere andre, alt etter behov.

Kommunen har fått opprettet et felles beredskapsråd, for instanser i kommunen som jobber med beredskap. Det skal bidra til å koordinere og sikre godt samarbeid mellom instansene i en krise, for eksempel i korona-situasjonen. Medlemmer i rådet er blant annet ordfører, rådmann, beredskapssjef i kommunen, kommuneoverlege, politiet, sivilforsvaret, Røde Kors, Mattilsynet og Heimevernet.

Skjermer personer i risikogrupper

Kommunen følger utviklingen tett. Vi kartlegger fortløpende hvem som kan være i risikogrupper. Disse blir ekstra skjermet for smitte. Kommunen følger råd fra nasjonale helsemyndigheter. Vi har planverk og rutiner for å håndtere eventuell smitte. Disse oppdateres ved behov.

Legekontorene er tilpasset for å håndtere personer med mistanke om smitte. Det er også tatt forholdsregler på andre bygg som er i bruk, for å redusere risiko for smitte.

Næringsliv

Kommunen har et tett samarbeid med Åfjord Utvikling og andre, om å bistå næringslivet best mulig. Blant annet har kommunestyret bevilget tre millioner kroner til et eget korona-fond. Det har hjulpet bedrifter som har ekstra store utfordringer, på grunn av korona-situasjonen.

Det er etablert et eget beredskapsråd for næringslivet. Rådet består av representanter fra bankene, Åfjord Utvikling, NAV, ordfører, rådmann og næringsforening.

Kommunen gir i noen tilfeller betalingsutsettelser på kommunale avgifter.

Frivillighet

Kommunen samarbeider med Frivilligsentralene og Åfjord Røde Kors, med tanke på frivillig arbeid. De to sistnevnte ivaretar det daglige tilbudet.

Ansatte

Ved eventuell oppblomstring av smitten, kan kommunalt ansatte måtte omdisponeres og mobiliseres, for å kunne utføre nødvendige oppgaver. Også noe pensjonert helsepersonell kan bistå, om nødvendig. Kommunen har også dialog med det frivillige miljøet i bygda, med tanke på at de kan bistå. Dette gjelder for eksempel Røde Kors.

Ansatte bruker delvis hjemmekontor, i tråd med nasjonale råd.

Informasjon

Noen grupper får aktuell informasjon direkte. Det gjelder for eksempel foreldre, næringsforening/store bedrifter eller kommunalt ansatte. Vi oppdaterer hjemmesiden og Facebook med aktuell informasjon. Korona-siden (denne siden) skal alltid være oppdatert med informasjon. I noen tilfeller kan vi sende ut SMS til innbyggerne, hvis budskapet er spesielt viktig. Dette gjøres kun unntaksvis.

Generell info sendes også ut i nyhetsskrivet Åfjordingen, ikke minst til innbyggere som ikke bruker Internett. Åfjordingen gis ut tre ganger i året. Vi henger også opp plakater/oppslag på sentrale steder i hele kommunen, med ekstra viktig informasjon.

Mediene er også til god hjelp for å informere. Når det oppstår smitte i Åfjord, sender vi pressemelding til blant annet Fosna-Folket.

For barn og unge: Trenger du noen å snakke med?

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Ønsker du å snakke eller chatte med en annen voksen som kan forstå deg? Her er noen du kan kontakte:

Skolehelsetjenesten

Hvis du vil ringe noen, så har alle elevene en helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) som kan kontaktes. Elever på Åset og Stoksund oppvekstsenter kan kontakte helsesykepleier Rita Markanes på telefon 960 19 161. Elever på Sør-Roan og Brandsfjord skoler kan kontakte helsesykepleier Alice Forfot på 482 04 480. Elever på Åfjord videregående skole har en oversikt i denne lenken, for hvem de kan kontakte.

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Her kan du ringe for å snakke om det som er vanskelig. Alle personene som er nevnt har dette som jobben sin. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050 eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111. Nummeret er åpent hele døgnet, i forbindelse med korona-situasjonen. 

BaRsnakk
BaRsnakk er en chat til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag klokken 17.00-20.00. Du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av den frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Kors på halsen
Et tilbud til deg som er under 18 år. Du kan snakke om vanskelige tanker du har, som for eksempel koronaviruset. Tilbudet er bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende e-post. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag klokken 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet: Kors på halsen

SnakkOmPsyken.no
Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9 og 19 år. Her kan du også chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag klokken 09.00-21.00, fredag klokken 09.00-15.00, og søndag klokken 15.00-21.00. Gå inn på SnakkOmPsyken.no.

UngPrat.no
Her kan også barn og unge mellom 13 og 24 år ta kontakt, hvis du trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag klokken 09:00-21:00.

Til voksne: Trenger du noen å snakke med?

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Overskrifter som forteller at hver fjerde nordmann kan bli smittet av et nytt virus, kan være skremmende lesning for mange. Ikke minst for barn. Nedenfor finner du lenke til en video fra Helsedirektoratet. Den gir informasjon til barn og unge. I tillegg finner du lenke til spørsmål som barn kan stille, og hva voksne bør svare.

Trykk her for video for barn og unge

Trykk her for eventuelle spørsmål fra barn, og hvilke svar man bør gi
 

Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.
 
Politi (nødhjelp)

Ring 112

Akutt selvmordsfare (nødhjelp)
Ring 113.

Bufdir.no
Hvordan få best mulig dager mens barnehager og skoler er stengt? Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen (lenke til Bufdir.no).

Åfjord kommunes Psykisk helse- og rustjeneste
Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som ønsker å snakke med noen. Tjenesten kan tilby støtte, veiledning, motivasjons- og oppfølgingssamtaler. Dette kan gjøres via SMS, tale over telefon, eller via video. Du kan ringe Trond Rune Forfot på telefon 480 53 155, Karin Rømma på telefon 977 60 642, Eva Fagerdal på telefon 902 78 050, Tina Øverdal på telefon 414 60 230 (avd. Roan), eller Linda Grøtting Knudsen på telefon 478 34 311.

Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.
 
Kirkens SOS 
Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på telefon 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager klokken 18.30 – 22.30. Man kan være helt anonym.
 
Foreldresupport 
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2). 

Vold- og overgrepslinjen: 116 006
116 006 er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner, eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.
 
Anonyme Alkoholikere (AA) 
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sine erfaringer, styrker og håp, for å bli friske fra alkoholisme. Ring nummer 911 77 770. Det er åpent mandag-fredag klokken 11.00-15.00 og klokken 18.00-22.00, samt lørdag og søndag klokken 18.00 – 22.00.
 

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skole og på fritidsaktiviteter. Trenger du råd og veiledning i den anledning? Her kan du henvende deg:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell, og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 
Voksne for Barn
Tilbyr råd for deg med spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål skriftlig, og få svar fra en fagperson: Voksne for barn

Barnevernet på Fosen
Trykk her for å komme til Fosen Barneverntjeneste

Besøke Åfjord - hva må jeg tenke på?

Åfjord kommune forholder seg til faglige råd om smittevern, og nasjonale råd og retningslinjer. I takt med at samfunnet åpnes ellers, oppfordres hver enkelt til å følge smittevernrådene som er gitt.

Vi har ingen restriksjoner på besøk til kommunen vår. Men det er viktig at man planlegger reisen, og tenker på følgende:

 • Er du syk skal du holde deg hjemme.
 • Unngå kollektivtransport, hvis du kan reise på andre måter.
 • Ha få nærkontakter. Vær i størst mulig grad sammen med personer du er sammen med til vanlig, og er på reise med.
 • Skal du/reisefølget handle i butikk, unngå at flere personer handler. Det er bedre at dette gjøres av en person.
 • Turer til butikken bør helst gjøres når det er lite kunder, normalt seint eller tidlig på dagen.
 • Åfjord kommune har tidligere anbefalt bruk av munnbind på offentlige steder, der man ikke kan holde 1 meter avstand. Dette rådet ble fjernet 16. juni, i tråd med nasjonale anbefalinger.
 • Kommer du fra en kommune med strengere tiltak enn i Åfjord, følg regler og anbefalinger fra hjemkommunen.

Så lenge alle følger disse anbefalingene, vil vi redusere faren for å spre smitte. Takk for at du bidrar!

Råd og hjelp til bedrifter og arbeidsplasser

Kompensasjonsordningen

Les mer i denne lenken

Virksomheter som faller utenfor kompensasjonsordningen

Fristen for å søke tilskudd har gått ut.

Beredskapsråd for næring

Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank tilbød i samarbeid med Norgesregnskap gratis økonomisk rådgivning til bedrifter som ble belastet med korona-situasjonen. Tiltaket viste seg å være en ubetinget suksess, og mange lokale bedrifter benyttet seg av tilbudet. Totalt er det gitt 185 gratis timer til næringslivet. Ordningen er nå avviklet, men Norgesregnskap tilbyr de samme tjenestene, men da med fakturerte timer.

Åfjord kommunes korona-fond

Fristen for å søke på næringsfond, som kommunen fikk mer økonomisk støtte til, har gått ut. Åfjord kommune vedtok 2. april 2020 å opprette et særskilt fond på 3 millioner kroner. Det gikk til tiltak for å hjelpe delene  av næringslivet i Åfjord som har særlige utfordringer som følge av koronapandemien.

Råd om smittevern for reiselivet

NHO Reiseliv laget en veileder for reiselivet/turisnæringene, som fremdeles har tips som gjelder i dag. Bedrifter som ønsker det, kan også sende egen tiltaksplan til kommunen. Vi kan kvalitetssikre tiltakene til hver enkelt bedrift. Trykk her for å lese mer.

Mer informasjon

Utfører du arbeid i Åfjord kommune, enten som kollega eller enkeltperson? Les relevant informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet (trykk på lenken).

Lurer du på tema som permitteringer, sykepenger, arbeidstid og reiseråd? Trykk her for å lese mer på nettsidene til NHO. Les også på nettsidene til NAV.

Har dere medisinfaglige spørsmål?

Har dere behov for medisinfaglig dialog, ta kontakt med legekontoret på telefon 72 53 02 00. Hvis det haster, ta kontakt med legevakt på telefon 116117.

NB: Hvis noen i bedriften har blitt smittet og satt i karantene, forsikre dere om at Åfjord kommune vet om det. I noen tilfeller kan ansatte settes i karantene i andre kommuner. Eller at de holder seg hjemme fra arbeid, uten at den lokale helsetjenesten får beskjed. Ring i så fall legekontoret vårt.

Veiledning til arbeidsgivere som benytter arbeidskraft fra Schengen/EØS

Informasjon om utlendingers adgang til Norge (oppdatert 21. mai 2021)


Helsedirektoratets veileder for servering, handel, reiseliv og transport

Trykk her for oppdatert veileder

Besøk på sykehjem og andre helseinstitusjoner

Vi følger nasjonale anbefalinger når det gjelder besøk ved våre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Besøk kan begrenses dersom det er strengt nødvendig ut fra smitterisiko. Det er per i dag liten smitte i Åfjord kommune, og det åpens derfor gradvis opp for besøkende ved institusjonene våre.

Vi er pålagt fortsatt å ha oversikt over hvem som besøker institusjonene. For å ivareta dette ser vi det  nødvendig å ha stengte dører, men vi tar imot besøk etter avtale. Vi anbefaler at besøk foregår på beboeres rom eller uteareal.

Besøkende skal følge nasjonale retningslinjer og kommunens anbefalinger. Dersom du kommer fra en kommune med strengere tiltak,  må du følge retningslinjene fra egen kommune. Det vil si dersom du kommer fra en kommune med rødt nivå – må du bruke munnbind ved besøk. Vi takker for at dere viser forståelse for dette.

Hvordan forebygge smitte

NB: Hver enkelt innbygger har et eget ansvar for å begrense mulig smitte av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å være oppdatert på situasjonen og anbefalinger.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa. Virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet:

 

Råd og informasjon til risikogrupper

Personer kommunen vet er i risikogrupper, følges ekstra tett opp, for å unngå smitte.

Trykk her for å lese konkrete råd til risikogruppene

Trykk her for mer informasjon til risikogruppene

Informasjon til gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19 (koronavirus).

Koronavirus er en gruppe av virus som kan gi alt fra vanlig forkjølelse til alvorlige sykdommer som SARS og MERS. Av tidligere kjente koronavirus ligner SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19) mest på SARS-viruset, som forårsaket et utbrudd i 2003. SARS ga imidlertid mer alvorlig sykdom enn covid-19. Under utbruddet av SARS i 2003 mistenkte man at noen gravide fikk alvorligere sykdom, og at infeksjon tidlig i graviditeten kunne gi spontanabort. Men det ble ikke vist at infeksjon med SARS førte til fosterskader.

Om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I en artikkel som oppsummerer funn hos ni kinesiske gravide som fikk påvist covid-19 og deres barn, ble det ikke påvist smitte til barnet. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk til disse kvinnene.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er de samme som for andre infeksjonssykdommer. Slik som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.trimester som også har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon. Trykk her for å lese mer om influensavaksine.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering
Kultur, idrett og frivillighet

Kultur og idrett

 • Både barn og voksne kan delta på idrettsarrangement på tvers av regioner og kretser.
   
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
   
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
   
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
   
 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
   
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
   
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
   
 • Treningssenter i Åfjord er åpent.
   
 • Squash-hallen er åpen. Bestill via www.afjordidrett.bestille.no. Betaling gjøres med Vipps i bookingsystemet. Ta med eget utstyr for spilling.
   
 • Buldring i fotballhallen er stengt inntil videre.

Fritidsklubben

Åpen.

Andre offentlige arrangement

Alle arrangement må følge nasjonale råd og retningslinjer. Åfjord kommune forholder seg til de nasjonale reglene som gjelder, og åpner opp for arrangement i takt med gjenåpningen av samfunnet.

Bygdekinoen

Bygdekinoen tilbyr forestillinger i Kulturstua.

Skjema for offentlige arrangement

Arrangører av offentlige arrangement kan sende inn et skjema til kommunen, med tiltak for smittevern. At kommunen går gjennom skjemaet er anbefalt, for å gi arrangørene en ekstra trygghet. I tillegg får kommunen mer oversikt over lokale arrangement, og kan respondere bedre og raskere hvis smitte oppstår. NB: Regler for gruppestørrelser med mer finner du i fanen "Arrangementer, gruppestørrelse og avstand".

Frivillig arbeid

Vil du være frivillig, eller trenger du hjelp i hverdagen? Trykk her for mer informasjon

Lenker:

Roan frivilligsentral

Åfjord frivilligsentral

Reiseråd og reisekarantene

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Her er info fra UDI, om innreise til Norge

Reiseråd for inn- og utland (helsenorge.no) (med karanteneregler)

FHI: Mer om innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Skal du ut og reise? Last ned smittestopp-appen. Da hjelper du smittesporerne.

Fakta om koronavirus

Hva vet man om utbruddet av Covid-19? I lenken nedenfor kan du lese om utbruddet, viruset, sykdommen og risiko.

Trykk her for fakta om koronaviruset

Mer informasjon + mediekontakt

Trykk her for mer informasjon fra Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no: Her finner du ofte stilte spørsmål og svar

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager klokken 08.00-18.00 og helger klokken 10.00-16.00.

For andre henvendelser, ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

En del innbyggere får direkte informasjon fra kommunen. Som for eksempel pårørende og foreldre med mer. I tillegg sender vi ut SMS med viktig informasjon, til innbyggere og fritidsbeboere.

Barn og unge har fått direkte informasjon, om hvor de kan henvende seg med spørsmål og tanker.

Mediekontakt:

Media kan kontakte ordfører Vibeke Stjern. Hun nås på telefon 906 80 747 og e-post vibeke.stjern@afjord.kommune.no.