Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
72 82 34 50
480 62 200
116117
Fagleder USHT 990 24 034 E-post
May-Britt Næss Strand
951 56 018
411 23 367
902 46 528
902 43 735
902 48 214
72 53 44 95
113
Livsgledekonsulent / fagutviklingssykepleier 902 58 686 E-post
Folkehelsekoordinator 984 12 132 E-post
72 53 12 10
Programrådgiver / flyktningekonsulent 902 60 437 E-post
73 85 29 50 E-post
Enhetsleder Bo og oppfølging 977 59 120 E-post
Enhetsleder, Bo- og oppfølgingstjenesten 72 53 01 95 482 29 262 E-post
Ergoterapeut, kommunal 977 71 140 E-post
Karin Dokset
Miljøterapeut (avd. Åfjord) 902 78 050 E-post
Helsesykepleier, avd. Roan 482 04 480 E-post
Spesialvernepleier, psykisk helsearbeid og kognitiv terapi (avd. Åfjord) 480 53 155
Kjøkkensjef 910 06 608 E-post
Privat fysioterapi 72 53 41 10
72 53 41 10
Spesialmiljøterapeut, psykisk helsearbeid (avd. Åfjord) 478 34 311
Konsulent, Helse og velferd 904 10 751 E-post
Fagsykepleier, hjemmesykepleie 906 62 065 E-post
Bjørg Kristin Hansen
Fosen Kiropraktorklinikk 72 90 90 20
Demenskoordinator 951 65 370 E-post
477 04 437
479 03 589
480 03 492
480 65 769
72 53 01 58
Helsesykepleier, avd. Åfjord 904 75 537 E-post
Fysioterapeut 906 42 394 E-post
Fysioterapeut 902 50 170 E-post
Gruppeleder, Pleie og omsorg Roan, innetjeneste 905 36 042 E-post
480 61 100
Enhetsleder Helse og familie 992 51 108 E-post
konsulent, Helse og velferd 476 21 092 E-post
Rådgiver, Forvaltningsenheten, Helse og velferd 411 23 361 E-post
72 53 02 00
Helsesykepleier, avd. Åfjord 901 45 861 E-post
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan 918 43 774 E-post
Jordmor / Ledende helsesykepleier 917 47 218 E-post
Vaktmester, Helsesenter 913 92 720 E-post
55 55 33 33
900 11 380 E-post
979 69 620
Sektorsjef, Helse og velferd 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Spesialsykepleier, psykososialt arbeid med barn og unge (avd. Åfjord) 977 60 642 E-post
Virksomhetsleder Helse og omsorg 402 20 169 E-post
Sissel Rånes Braseth
Utviklingsmedarbeider 924 46 405 E-post
Gunn Steinsheim
Førstekonsulent, Helse og velferd 900 40 427 E-post
Fagsykepleier, Pleie og omsorg, Roan 904 71 269 E-post
Kommunal fysioterapeut, ambulerende 977 71 071 E-post
Vegard Strøm
Fysioterapeut, Helsesenter 479 07 394 E-post
Linda Strøm Nilssen
Helsesykepleier, avd. Åfjord 974 85 090 E-post
Helsesykepleier, avd. Roan 411 45 004 E-post
74 17 69 99
ergoterapeut 481 59 557 E-post
Helseveileder / fagsykepleier 469 33 453 E-post
73 89 90 90
Enhetsleder, institusjonstjenesten 984 69 361 E-post
Spesialsykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus (avd. Roan) 414 60 230 E-post
72 53 01 07 977 71 071
Enhetsleder Hjemmetjenester 902 08 901 E-post
Gunnveig Årbogen Ugedal