Ansattoversikt


Landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 13 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 83 E-post
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 49 E-post
Sverre Fjellheim
Eiendoms- og beredskapssjef 72 53 23 46 E-post
Hilde Haugdahl Humstad
Fagleder, Landbruk 72 53 23 44 E-post
Per Ove Hårstad
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak 72 53 23 51 E-post
Oppmålingsingeniør 72 53 23 55 911 39 558 E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 54 E-post
Arbeidsformann, vaktmester-team 970 68 340 E-post
72 51 40 00 E-post
73 85 85 90 E-post
Feier 907 80 776
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon 72 53 23 56 E-post
Magne Silseth
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 45 E-post
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 47 E-post
Vemund Stjern
Brannsjef, FBRT 911 03 189 E-post
Arealplanlegger 72 53 23 27 E-post
72 53 02 43