Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Sluttrapport: Utredningen av skole- og barnehagestruktur er klar

Rapporten er til offentlig ettersyn fram til 8. april klokken 12.00.

Utredningen av fremtidig skole- og barnehagestruktur er utført av selskapet KS Konsulent. Sluttrapporten er nå ferdig. Alle som ønsker det kan gi innspill til rapporten. Dette må sendes skriftlig. Send e-post til postmottak@afjord.kommune.no, eller post til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Frist for å sende inn innspill er 8. april klokken 12.00. Merk brevet/e-posten med "Innspill til skole- og barnehagestruktur".

Ved eventuelle innspill ønsker vi gjerne svar på følgende:

  1. Er det forhold i rapporten som er mangelfullt belyst?
  2. Er det konsekvenser i følge av anbefalingene som ikke er belyst?
  3. Høringsuttalelse til punktene i anbefalingen.


Lenker

Sluttrapport (PDF, 4 MB)

Infoskriv om skolestruktur, 2020 (PDF, 2 MB)

Prosjektbeskrivelse med risikovurdering (DOCX, 184 kB)

Intervjuguide (DOCX, 71 kB)

Infoskriv, intervjudeltakere (DOCX, 644 kB)

Infoskriv, ungdomsråd (DOCX, 644 kB)

Notat fra befaring (PDF, 812 kB)

Kjøretid Trønderbilene (PDF, 110 kB)

Veien videre

KS Konsulent har i prosessen vært på besøk hos alle enhetene i oppvekst. De har hatt samtaler med representanter for både ansatte og foresatte. I tillegg har de hatt samtaler med støttefunksjoner til oppvekstsektoren, arealplanlegger og både politisk og administrativ kommuneledelse. Kommunen gjennomfører egne møter for ansatte og foresatte i oppvekstsektoren.

15. mars er det foreldremøte for alle foresatte i Åfjord kommune. Alle foresatte får direkte beskjed om dette. Mandag 4. april klokken 18.00 er det åpent folkemøte i gymsalen på Brandsfjord skole. Tirsdag 5. april klokken 18.00 blir det folkemøte i Kulturstua på Åset skole. Det er ingen påmelding. Politikere, administrativ ledelse og KS Konsulent vil være til stede, for å svare på spørsmål.

Fremtidig skole- og barnehagestruktur skal etter planen vedtas i kommunestyret 16. juni.