Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Basseng

Kommunestyret vedtok 16. juni 2016 at det skal bygges nytt basseng. Nedenfor er fakta om prosjektet.

Anlegget blir liggende på vegvesentomta på Årnes, ved Norddalselva. Rett etter sommeren 2016 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe. Den skulle lede prosjektet videre. Gruppa består av aktuelle sektorsjefer/avdelingsledere i kommunen, samt en politiker (Jon Husdal, Sp). Arbeidsgruppa har fortløpende rapportering til og dialog med politikerne i formannskapet.

I første omgang vil man bestemme innholdet i bygget. Det skjer i samråd med aktuelle involverte. Et viktig mål er å skape et bygg med aktivitet. I så måte er lag og organisasjoner invitert til dialog og innspill.

Blant annet er biblioteket tenkt lagt til det nye bygget. Bibliotekene har etter hvert blitt en plass folk møtes, i tillegg til å låne bøker. Biblioteket kan også brukes til undervisning, foredrag og andre ting. Likedan er det aktuelt å ha en kafé/et spisested i bygget. Det kan bidra til billettsalget til bassenget. Noe som gir billigere drift. Det er sannsynlig at dagens Åfjordskroa blir revet. Blant annet er bygget i svært dårlig stand. Man ønsker i stedet å videreføre konseptet i nytt bygg. Andre aktuelle "beboere" kan for eksempel være kulturskolen. Samt funksjonene på dagens Bakeriet. Det er også vurdert muligheten for en liten sal med digital kino. I tillegg vurderer man å flytte legekontoret til bygget. Tilstanden på dagens bygninger er dårlig. Samt at arealene har liten plass.

Selve svømmeanlegget skal inneholde et 25 meters basseng for opplæring. Det skal ha fasiliteter for stup, samt et basseng for velvære. Sistnevnte skal ha 34 grader varmt vann, og fungere som terapibad. Det er planlagt hev- og senkbar bunn i dette bassenget. Dermed kan det også brukes til babysvømming. I tillegg til felles tørrbadstue blir det garderober og dusjer.

Når innholdet er bestemt vil man starte et forprosjekt. Samt utlyse arkitekt-konkurranse for bygget. Deretter velges løsning, før detaljprosjekteringen kan starte. Så legges det praktiske arbeidet ut på anbud. Når utbygger er valgt vil det praktiske arbeidet starte. Målet er at arbeidene kan starte vår/sommer 2018. Disse tar ett til to år. Det er ikke satt noen endelig dato for når bassenget skal stå ferdig. Det avhenger ikke minst av praktiske forhold underveis. Som grunnforhold. Anlegget vil tidligst stå ferdig til bruk vinteren 2020.

Lenker:

Innkalling med saksdokumentene som omhandler vedtaket om basseng

Her ligger protokollen til møtet

Kontakt

Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
72 53 03 20
908 64 799
Fant du det du lette etter?