Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Basseng

Åfjord kommunestyre vedtok 16. juni 2016 at det skal bygges nytt basseng. Nedenfor er fakta om prosjektet.

Anlegget blir liggende på vegvesentomta på Årnes, ved Norddalselva. Rett etter sommeren 2016 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe, som fikk oppdraget med å lede prosjektet videre. Gruppa består av aktuelle sektorsjefer/avdelingsledere i kommunen, samt en politiker (Jon Husdal, Sp). Arbeidsgruppa har fortløpende rapportering til og dialog med politikerne i formannskapet.

I første omgang vil man bestemme innholdet i bygget, i samråd med aktuelle involverte. Et viktig mål er å skape et bygg med aktivitet. I så måte er lag og organisasjoner invitert til dialog og innspill.

Blant annet er biblioteket tenkt lagt til det nye bygget. Likedan er det aktuelt å ha en kafé/et spisested der, som eventuelt kan stå for billettsalg til bassenget. Det kan bidra til billigere drift. Andre aktuelle "beboere" kan for eksempel være kulturskolen.

Når innholdet er bestemt vil man starte et forprosjekt, samt utlyse arkitekt-konkurranse for bygget. Deretter velges løsning, før detaljprosjekteringen kan starte. Deretter legges det praktiske arbeidet ut på anbud. Når utbygger er valgt, vil det praktiske arbeidet starte. Målet er at arbeidene kan starte i siste halvdel av 2017. Byggingen tar gjerne ett til to år. Det er ikke satt noen endelig dato for når bassenget skal stå ferdig. Det avhenger ikke minst av praktiske forhold underveis, som for eksempel grunnforhold. Plana er at bassenget kan åpnes i siste kvartal av 2019, eller tidlig i 2020.

I lenkene nedenfor ligger innkalling og protokoll til behandlingen i kommunestyret (16.06.16):

Innkalling med saksdokumentene som omhandler vedtaket om basseng.

I denne lenken ligger protokollen til møtet.

Kontakt

Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
Fant du det du lette etter?
Login for redigering