Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktivitetshus med basseng

Det skal bygges nytt basseng og aktivitetshus. Nedenfor er fakta om prosjektet.

Anlegget blir liggende på vegvesentomta på Årnes, ved Norddalselva. Rett etter sommeren 2016 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe. Den skulle lede prosjektet videre. Gruppa består av sektorsjefer/avdelingsledere i kommunen, samt en politiker (Jon Husdal, Sp). Arbeidsgruppa har tett dialog med politikerne i formannskapet.

Møtesteder

Det har blitt jobbet mye med å bestemme innhold i bygget. Det vil si hvilke funksjoner som skal inn, i tillegg til bassenget. Lag og organisasjoner har vært involvert underveis. Et viktig mål er å skape gode møtesteder for innbyggerne. Tanken er å få et bygg som skaper positiv aktivitet og et synlig "levende sentrum", også etter butikkenes stengetid. Å samle funksjoner gjør at tilbudene kan dra nytte av hverandre. I tillegg til å bli et sted der folk kan samles og trives. Det er ikke minst viktig for innbyggere som føler seg alene.

Blant annet er biblioteket tenkt lagt til det nye bygget. Bibliotekene har etter hvert fått en litt annen funksjon enn tidligere. I stedet for kun utlån av bøker, har bibliotekene i dag gjerne flere tilbud. Som for eksempel innen data, hobbyer, skolearbeid på kveldstid, foredrag og spill. Bibliotekene har derfor blitt steder folk møtes.

Likedan er det planlagt å ha en kafé/et spisested i bygget. Dagens Åfjordskroa blir revet på nyåret 2020. Blant annet er bygget i svært dårlig stand. Man ønsker i stedet å videreføre konseptet i nytt bygg.

Kulturskole

I tillegg til selve badeanlegget, biblioteket og spisestedet, er tanken å flytte aktiviteten fra Bakeriet inn i bygget. Det vil si Frivilligsentralen og fritidsklubben. De holder i dag til på Vassneset. I tillegg er det ønske om å samle kulturskolen i det nye bygget, samt et rom med scene. Det skal brukes av kulturskolen, samt til møtevirksomhet. Det vurderes også en kinosal.

Konkurranse

Tre arkitektgrupper tegnet høsten 2017 hvert sitt forslag til hvordan bygget kan plasseres på tomta. Og hvordan bygget skal se ut. De tre arkitektkontorene ble valgt etter en konkurranse som gikk gjennom sommeren. Arkitektkontorene var Per Knudsen Arkitektkontor, Pir II arkitekter og Nuno Arkitektur, samt L2 arkitekter. De leverte hvert sitt forslag i januar 2018. Forslagene ble stilt ut offentlig i cirka tre uker. En bredt sammensatt jury valgte forslaget til Pir II og Nuno Arkitektur. Skissene brukes som utgangspunkt for videre arbeid, og er ikke endelige løsninger. Kommunen har rettigheter til alle tre forslagene.

L2 Arkitekter påklaget i etterkant valget av arkitektløsning. L2 mener at deres forslag burde ha blitt valgt. Klagen vant ikke fram.

Detaljprosjektering og planlegging foregikk utover høsten 2018. Anbudene for byggingen kom inn høsten 2019. De lå innenfor budsjettet. Byggestart vil trolig skje på nyåret 2020. Byggetid er anslått til cirka ett og et halvt år. Det er ikke satt noen endelig dato for når bassenget skal stå ferdig. Det avhenger ikke minst av praktiske forhold underveis.

Bassenget

Selve svømmeanlegget skal inneholde et enkelt 25 meters basseng for opplæring. Det skal ha fasiliteter for stup, samt et basseng for velvære. Sistnevnte skal ha 34 grader varmt vann, og fungere som terapibad. Det er planlagt hev- og senkbar bunn i dette bassenget. Dermed kan det også brukes til babysvømming. I tillegg til felles tørrbadstue blir det garderober og dusjer.

Lenker:

Innkalling med saksdokumentene som omhandler vedtaket om basseng

Her ligger protokollen til møtet

Kontakt

Jon Husdal
Varaordfører
901 76 570
Lars Helge  Kolmannskog
Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester
970 68 330
Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
908 64 799