Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Basseng

Kommunestyret vedtok 16. juni 2016 at det skal bygges nytt basseng. Nedenfor er fakta om prosjektet.

Anlegget blir liggende på vegvesentomta på Årnes, ved Norddalselva. Rett etter sommeren 2016 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe. Den skulle lede prosjektet videre. Gruppa består av aktuelle sektorsjefer/avdelingsledere i kommunen, samt en politiker (Jon Husdal, Sp). Arbeidsgruppa har fortløpende rapportering til og dialog med politikerne i formannskapet.

Blant annet er biblioteket tenkt lagt til det nye bygget. Bibliotekene har etter hvert blitt en plass folk møtes, i tillegg til å låne bøker. Biblioteket kan også brukes til undervisning, foredrag og andre ting. Likedan er det planlagt å ha en kafé/et spisested i bygget. Det kan bidra til billettsalget til bassenget. Noe som gir billigere drift. Det er sannsynlig at dagens Åfjordskroa blir revet. Blant annet er bygget i svært dårlig stand. Man ønsker i stedet å videreføre konseptet i nytt bygg.

Oppdatert desember 2017:

Fram til nå har man jobbet mye med å bestemme innholdet i bygget. Det vil si hvilke funksjoner som skal inn i det nye bygget, i tillegg til bassenget. Et viktig mål er som kjent å skape gode møtesteder for innbyggerne. Et bygg som skaper positiv aktivitet og et synlig "levende" sentrum. Lag og organisasjoner har vært involvert underveis.

Kulturskole

Arbeidsgruppen landet etter en lengre prosess på sine forslag. I tillegg til selve badeanlegget, biblioteket og spisestedet, er tanken å flytte aktiviteten fra Bakeriet inn i bygget. Det vil si frivilligsentralen og fritidsklubben, som i dag holder til på Vassneset. I tillegg er det ønske om å samle kulturskolen i det nye bygget, samt en liten kinosal. Det har også vært diskutert muligheten for å flytte legekontoret inn i det nye bygget. Etter en helhetlig vurdering har man valgt å ikke foreslå det.

Konkurranse

Siste nytt er at tre ulike arkitektgrupper i høst tegnet hvert sitt forslag til hvordan bygget kan plasseres på tomta. Og hvordan bygget skal se ut. De tre arkitektkontorene ble valgt etter en konkurranse som gikk gjennom sommeren. De tre arkitektkontorene er Per Knudsen Arkitektkontor, Pir II arkitekter og L2 arkitekter. De to førstnevnte er fra Trondheim. Det siste er fra Oslo. De skal levere hvert sitt forslag rundt årsskiftet. Det er tenkt at de tre forslagene skal stilles ut offentlig i en periode på 2-3 uker. En jury skal så ta stilling til hvilket av de tre forslagene som skal tas med videre.

Detaljprosjektering og planlegging vil skje utover våren frem til sommeren. Selve byggestarten vil da mest sannsynlig skje høsten 2018. Byggetid er anslått til cirka ett og et halvt år.

Bassenget

Selve svømmeanlegget skal inneholde et 25 meters basseng for opplæring. Det skal ha fasiliteter for stup, samt et basseng for velvære. Sistnevnte skal ha 34 grader varmt vann, og fungere som terapibad. Det er planlagt hev- og senkbar bunn i dette bassenget. Dermed kan det også brukes til babysvømming. I tillegg til felles tørrbadstue blir det garderober og dusjer.

Når innholdet er bestemt vil man starte et forprosjekt. Samt utlyse arkitekt-konkurranse for bygget. Deretter velges løsning, før detaljprosjekteringen kan starte. Så legges det praktiske arbeidet ut på anbud. Når utbygger er valgt vil det praktiske arbeidet starte. Målet er at arbeidene kan starte vår/sommer 2018. Disse tar ett til to år. Det er ikke satt noen endelig dato for når bassenget skal stå ferdig. Det avhenger ikke minst av praktiske forhold underveis. Som grunnforhold. Anlegget vil tidligst stå ferdig til bruk vinteren 2020.

Lenker:

Innkalling med saksdokumentene som omhandler vedtaket om basseng

Her ligger protokollen til møtet

Kontakt

Jon Husdal
Varaordfører
901 76 570
Lars Helge  Kolmannskog
Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester
72 53 23 13
Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
72 53 23 20
908 64 799
Fant du det du lette etter?