Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Rådmannen

Per Johansen er rådmann i Åfjord kommune.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Det vil si leder for organisasjonen Åfjord kommune. Den administrative ledergruppen i kommunen består av:

  • Rådmannen
  • Sektorsjef for Oppvekst 
  • Sektorsjef for Helse og velferd
  • Sektorsjef for Landbruk og tekniske tjenester
  • Personalsjef
  • Økonomisjef

Rådmannen er også bindeledd mellom politikerne og administrasjonen. Han/hun har ansvar for utredninger og saker som legges frem for politikerne. Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen har ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instrukser.