Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører Roan kommune 72 51 00 06 975 82 737 E-post
Einar Eian
Konstituert rådmann, Roan kommune 72 51 00 30 E-post
IT-rådgiver 72 53 23 34 E-post
Varaordfører 901 76 570 E-post
Prosjektkoordinator Havbruk, Åfjord Utvikling 917 77 551 E-post
Daglig leder, Åfjord Utvikling 920 12 710 E-post

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
72 82 34 50
Fagleder USHT 990 24 034 E-post
May-Britt Næss Strand
113
116117
72 53 12 10
73 85 29 50 E-post
Gruppeleder Bo- og oppfølgingstjenesten 72 53 01 95 482 29 262 E-post
Ergoterapeut, kommunal 72 53 01 04 E-post
Karin Dokset
Miljøterapeut 72 53 02 87 902 78 050 E-post
480 62 200
Miljøterapeut 72 53 02 98 480 53 155
Fysioterapeut 72 53 01 05 469 33 453 E-post
Kjøkkensjef 72 53 01 26 E-post
Privat fysioterapi 72 53 41 10
72 53 41 10
Sykepleier 72 53 01 10 E-post
Bjørg Kristin Hansen
Fosen Kiropraktorklinikk 72 90 90 20
72 53 01 00
Fysioterapeut, folkehelsekoordinator 72 53 01 88 906 42 394 E-post
480 61 100
Sykepleier/gruppeleder, legekontor 72 53 02 00 992 51 108 E-post
72 53 02 17
72 53 02 00
Flyktningekonsulent 990 48 633 E-post
Helsesykepleier 72 53 02 94 960 19 161 E-post
Jordmor / Ledende helsesykepleier 72 53 02 96 E-post
Vaktmester, Helsesenter 913 92 720 E-post
55 55 33 33
900 11 380 E-post
979 69 620
Sektorsjef, Helse og velferd 72 53 23 17 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Helsesøster, psykisk helsearbeid for barn og unge 72 53 02 89 977 60 642 E-post
Virksomhetsleder Pleie og omsorg + Helse og familie 72 53 23 28 402 20 169 E-post
Sissel Rånes Braseth
Spesialsykepleier 72 53 02 94 478 34 311 E-post

Spesialsykepleier med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Utviklingsmedarbeider 924 46 405 E-post
Gunn Steinsheim
72 53 02 16
Kommunal fysioterapeut, ambulerende 72 53 01 07 E-post
Vegard Strøm
Fysioterapeut, Helsesenter 72 53 01 05 906 42 394 E-post
Linda Strøm Nilssen
Helsesykepleier 72 53 02 95 974 85 090 E-post
74 17 69 99
72 53 44 95
73 89 90 90
Konstituert fagleder, institusjonstjenesten 72 53 01 54 E-post
Miljøarbeider 912 75 748
72 53 01 07 977 71 071
Fagleder Hjemmebaserte tjenester 72 53 01 47 902 08 901 E-post
Gunnveig Årbogen Ugedal

Landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 13 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 83 E-post
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 49 E-post
Sverre Fjellheim
Eiendoms- og beredskapssjef 72 53 23 46 E-post
Hilde Haugdahl Humstad
Fagleder, Landbruk 72 53 23 44 E-post
Per Ove Hårstad
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak 72 53 23 51 E-post
Oppmålingsingeniør 72 53 23 55 911 39 558 E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 54 E-post
Arbeidsformann, vaktmester-team 970 68 340 E-post
72 51 40 00 E-post
73 85 85 90 E-post
Feier 907 80 776
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon 72 53 23 56 E-post
Magne Silseth
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 45 E-post
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 47 E-post
Vemund Stjern
Brannsjef, FBRT 911 03 189 E-post
Arealplanlegger 72 53 23 27 E-post
72 53 02 43

Oppvekst / Opplæring

Ansatte i avdelingen Oppvekst / Opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer barnehage, Stokksund oppvekstsenter 971 05 727 E-post
918 76 864
72 53 16 90 E-post
72 53 11 95 E-post
72 53 08 25 950 08 970
ICDP-koordinator 997 92 243 E-post
Rektor og styrer, Stokksund oppvekstsenter 72 53 08 05 976 70 761 E-post
Styrer, Maribo barnehage 936 97 447 E-post
Inspektør, Stokksund oppvekstsenter 72 53 08 00 952 20 363 E-post
926 29 904 E-post
Konsulent, Oppvekst 72 53 23 62 E-post
Dataansvarlig, Åset skole 72 53 24 72 E-post
Virksomhetsleder barnehage 917 41 948 E-post
Inspektør barnetrinn, Åset skole 481 98 770 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 72 53 23 15 E-post
Reidun Momyr
Rektor, Åset skole 72 53 24 25 959 32 567 E-post
72 53 08 00 E-post
Leder, Voksenopplæringen 917 60 224 E-post
Astrid Mathilde Petterson
72 53 24 20 E-post
Konsulent, Oppvekst 72 53 24 20 E-post
Inspektør ungdomstrinn, Åset skole 979 78 086 E-post
Styrer, By barnehage 917 09 054 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 72 53 23 04 906 80 747 E-post
Vibeke Stjern

Sentraladministrasjon / sektorsjefer

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon / sektorsjefer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 13 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Medarbeider, økonomi 72 53 23 12 E-post
Rådmann 72 53 23 20 908 64 799 E-post
Per Johansen
Økonomisjef 72 53 23 18 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 72 53 23 15 E-post
Reidun Momyr
Personalsjef 72 53 23 14 E-post
Sektorsjef, Helse og velferd 72 53 23 17 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Fant du det du lette etter?