Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regionkonsulent 419 36 246 E-post
Gøril Dønheim-Nilsen
Prosjektleder, Åfjord Utvikling 918 59 953 E-post
Daglig leder, Åfjord Utvikling 920 12 710 E-post

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helg/helligdag 902 87 037
417 02 460 E-post

Fosen brann- og redningstjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen brann- og redningstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 40 00 E-post
Brannsjef, FBRT 911 03 189 E-post
Feier 907 80 776

Fosen Lønn (telefontid 15/5-14/9 er kl. 12:30-15:00. Fra 15/9 til 14/5 kl. 13:00-16:00)

Ansatte i avdelingen Fosen Lønn (telefontid 15/5-14/9 er kl. 12:30-15:00. Fra 15/9 til 14/5 kl. 13:00-16:00)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder / Ørland kommune 909 47 795 E-post
Konsulent / Indre Fosen kommune 908 17 096 E-post
Konsulent / Ørland kommune 908 17 319 908 17 319 E-post
Konsulent, Indre Fosen kommune 909 85 243 E-post
Sekretær 909 78 038 E-post
Konsulent / Åfjord kommune + Osen kommune 909 88 704 E-post

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
72 82 34 50
480 62 200
116117
Fagleder USHT 990 24 034 E-post
May-Britt Næss Strand
951 56 018
411 23 367
902 46 528
902 43 735
902 48 214
72 53 44 95
113
Livsgledekonsulent / fagutviklingssykepleier 902 58 686 E-post
Folkehelsekoordinator 984 12 132 E-post
72 53 12 10
Programrådgiver / flyktningekonsulent 902 60 437 E-post
Enhetsleder Bo og oppfølging 977 59 120 E-post
Enhetsleder, Bo- og oppfølgingstjenesten 72 53 01 95 482 29 262 E-post
Ergoterapeut, kommunal 977 71 140 E-post
Karin Dokset
Miljøterapeut (avd. Åfjord) 902 78 050 E-post
Helsesykepleier, avd. Roan 482 04 480 E-post
Spesialvernepleier, psykisk helsearbeid og kognitiv terapi (avd. Åfjord) 480 53 155
Kjøkkensjef 910 06 608 E-post
Privat fysioterapi 72 53 41 10
72 53 41 10
Spesialmiljøterapeut, psykisk helsearbeid (avd. Åfjord) 478 34 311
Konsulent, Helse og velferd 904 10 751 E-post
Fagsykepleier, hjemmesykepleie 906 62 065 E-post
Bjørg Kristin Hansen
Fosen Kiropraktorklinikk 72 90 90 20
Demenskoordinator 951 65 370 E-post
477 04 437
479 03 589
480 03 492
480 65 769
72 53 01 58
Helsesykepleier, avd. Åfjord 904 75 537 E-post
Fysioterapeut 906 42 394 E-post
Fysioterapeut 902 50 170 E-post
Gruppeleder, Pleie og omsorg Roan, innetjeneste 905 36 042 E-post
480 61 100
Enhetsleder Helse og familie 992 51 108 E-post
konsulent, Helse og velferd 476 21 092 E-post
Rådgiver, Forvaltningsenheten, Helse og velferd 411 23 361 E-post
72 53 02 00
Helsesykepleier, avd. Åfjord 901 45 861 E-post
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan 918 43 774 E-post
Jordmor / Ledende helsesykepleier 917 47 218 E-post
Vaktmester, Helsesenter 913 92 720 E-post
55 55 33 33
900 11 380 E-post
979 69 620
Sektorsjef, Helse og velferd 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Spesialsykepleier, psykososialt arbeid med barn og unge (avd. Åfjord) 977 60 642 E-post
Virksomhetsleder Helse og omsorg 402 20 169 E-post
Sissel Rånes Braseth
Utviklingsmedarbeider 924 46 405 E-post
Gunn Steinsheim
Førstekonsulent, Helse og velferd 900 40 427 E-post
Fagsykepleier, Pleie og omsorg, Roan 904 71 269 E-post
Kommunal fysioterapeut, ambulerende 977 71 071 E-post
Vegard Strøm
Fysioterapeut, Helsesenter 479 07 394 E-post
Linda Strøm Nilssen
Helsesykepleier, avd. Åfjord 974 85 090 E-post
Helsesykepleier, avd. Roan 411 45 004 E-post
74 17 69 99
ergoterapeut 481 59 557 E-post
Helseveileder / fagsykepleier 469 33 453 E-post
73 89 90 90
Enhetsleder, institusjonstjenesten 984 69 361 E-post
Spesialsykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus (avd. Roan) 414 60 230 E-post
72 53 01 07 977 71 071
Enhetsleder Hjemmetjenester 902 08 901 E-post
Gunnveig Årbogen Ugedal

Kommunal eiendom og beredskap

Ansatte i avdelingen Kommunal eiendom og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eiendoms- og beredskapssjef 909 45 914 E-post
Hilde Haugdahl Humstad
Arbeidsformann, vaktmester-team 970 68 340 E-post

Kultur, idrett og frivillighet

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Kultur, idrett og frivillighet 72 53 23 59 E-post
Jan Ove Berdahl
Leder Fritidsklubben + politisk representant til ungdomsrådet 926 29 904 E-post
Leder Frivilligsentralen 72 53 17 20 E-post
Rektor Åfjord Kulturskole 926 21 468 E-post
Brian Christer Nebb Rånes
Arkivansvarlig, kultur og turisme 918 50 795 E-post

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder, Landbruk 911 90 840 E-post
Per Ove Hårstad
Rådgiver landbruk 994 79 767 E-post
Rådgiver, Landbruk 906 36 163 E-post
Rådgiver, Landbruk 905 38 775 E-post

Landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator Roan, Landbruk og teknisk 913 85 105 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 975 82 737 E-post

  

Ordfører 72 53 23 04 906 80 747 E-post
Vibeke Stjern

Personal og utvikling (tidligere Servicetorget)

Ansatte i avdelingen Personal og utvikling (tidligere Servicetorget)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-rådgiver 72 53 23 34 915 54 409 E-post
informasjonsmedarbeider 402 01 314 E-post
Leder, Servicetorget 415 40 794 E-post
Medarbeider, servicetorget E-post
Arkivansvarlig, Servicetorget / Personvernombud 482 53 650 482 53 650 E-post
Sekretær, servicetorget 416 74 798 E-post
Konsulent 411 21 280 E-post
911 80 204 E-post
72 51 00 00 E-post
Konsulent 909 69 842 E-post
Konsulent 482 11 423 E-post
IKT-konsulent 959 01 075 E-post
907 43 530 E-post

Plan, kart, byggesak og oppmåling

Ansatte i avdelingen Plan, kart, byggesak og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 479 00 303 E-post
Erlend Aune
Miljøkoordinator + tilsyn byggesak 417 30 707 E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 950 11 129 E-post
Sverre Fjellheim
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak 480 55 767 E-post
Oppmålingsingeniør 911 39 558 E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 911 63 797 E-post
Oppmåling og VVAR 907 05 737 E-post
Arealplanlegger 906 90 335 E-post

Sentraladministrasjon / sektorsjefer

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon / sektorsjefer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 970 68 330 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Controller 907 26 340 E-post
Sektorsjef, Kultur, idrett og frivillighet 72 53 23 59 E-post
Jan Ove Berdahl
Økonomimedarbeider E-post
Rådmann 908 64 799 E-post
Per Johansen
Økonomisjef 419 18 343 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 900 85 797 E-post
Reidun Momyr
Personalsjef 951 97 276 E-post
Sektorsjef, Helse og velferd 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
902 20 237 E-post
907 43 530 E-post

Vei, vann, avløp og renovasjon

Ansatte i avdelingen Vei, vann, avløp og renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsformann, Vei, vann og avløp 489 92 479 E-post
Fagleder, Landbruk 911 90 840 E-post
Per Ove Hårstad
Rådgiver landbruk 994 79 767 E-post
73 85 85 90 E-post
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon 907 64 915 E-post
Magne Silseth
Oppmåling og VVAR 907 05 737 E-post
72 53 02 43