Du er her: Åfjord  / Tjenestetilbud i Åfjord / Helse og velferd / Hjemmetjenesten / IKKE I BRUK UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER SØR-TRØNDELAG
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Åjord kommune

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Ikke i bruk

 

Januar 2011, ble Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester en realitet.  Utviklingsentrene er en viderereutviklling av den tidligere satsingen på Undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester. I dag er det etablert utviklingsenter for både sykehjem og hjemmetjenester i samtlige fylker.

Etablering av utviklingssenter for hjemmetjnester er en Nasjonal satsing på fagutvikling,praksisnær forskning og gode læringsmiljø innen hjemmetjenesten

Åfjord kommune samarbeider tett med øvrige helse og omsorgstjenester i kommunen.

Hjemmetjenesten i Åfjord Kommune har i dag status som Utviklingssenter for Hjemmetjenester i Sør-Trøndelag.

Leder for utviklingssentret er Laila Refsnes laila.refsnes@afjord.kommune.no

NYHETER:

Fagnyheter fra USHT Sør-Trøndelag 2012

Prosedyrebank for helsetjenesten er opprettet

Rapportskriving

 

 

Årets Helse- og omsorgskonferanse 2012 

 

VELFERDSTEKNOLOGI 2012

Masteroppgave GPS 2012

Brosjyre UHT 2010

Nyhetsbrev 2010 UHT

Nyhetsbrev 2011  UHT

 

Åfjord kommune, 7170 Åfjord, tlf: 72 53 23 00, faks: 72 53 23 01, e-post:
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS