Du er her: Åfjord  / Tjenestetilbud i Åfjord / Planer
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Åjord kommune

Planarbeidet i Åfjord kommune

 

En av de viktigste oppgavene det offentlige har, er å stå ansvarlig for en målrettet samfunnsutvikling. Et viktig virkemiddel i denne sammenhengen er å nedfelle dette i planer. Hvordan Åfjord kommune vil se ut om 10 år med hensyn til næringsliv, kultur, arealdisponering ovs., er ikke lett å si.

Uansett er det viktig for en kommune å vite noe om dette for å kunne legge til rette infrastruktur og tjenestetilbud. Den beste måten å finne ut av det vil være å systematisere tilgjengelig og relevant informasjon. Denne planleggingen må gjøres i en prosess med involverte parter - det vil si innbyggere og grunneiere, næringsliv, kulturliv, grendalag osv.KOMMUNEDELPLAN  ÅFJORD SENTRUM 2014 - 25

Vedtatt i kommunestyrets møte 13.05.2014.

Plandokument og plankart

 

KOMMUNEPLAN 2009 - 2020

Tekstdel revidert utg. 2010

                             Kartvedlegg

§  Oversiktskart - arealdel 2009 - 2020
§  Kommunedelplan Åfjord sentrum

§  Kommunedelplan Stokksund

§  Kommunedelplan Lauvøya

§  Kommunedelplan Linesøya

§  Kommunedelplan Dragseid

 

 

Vedlegg

§  Vurdering av innspill, vedlegg 1

§  Konsekvensvurdering av foreslåtte innspill, vedlegg 2

Sluttbehandling i kommunestyret 07.10.2009

Referat fra meklingsmøte med Fylkesmannen

Sluttbehandling i kommunestyret 24.03.2010 etter mekling

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEPLAN 2003 - 2014 (erstattet av ny kommuneplan i 2009)

Forside kommuneplan 1

"Levende samfunn med livskvalitet og utvikling" - dette er mottoet eller visjonen som planen trekker opp. Det betyr at vi skal ha høy kvalitet på alle livets områder og samtidig ønsker vi både næringsutvikling og positive endringer på alle samfunnsområder.

Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 03.09.03 og inneholder langsiktige retningslinjer og arealplan. Planen har hatt en brei behandling i kommunen med 9 åpne møter i grendene i fjor høst der arealdelen sto i fokus. Hele planen ble lagt ut formelt til offentlig ettersyn i mai/juni 2003.

Det kom inn 27 merknader til planen som i hovedsak angikk arealdelen. De fleste innvendingene ble tatt hensyn til, men samtidig som prinsippene som planen hviler på ble opprettholdt.

Planen er i sin form svært kortfattet der side 3 som inneholder visjon, hovedmål og verdigrunnlag er den viktigste.

Tekstdelen av plana
Behandling i kommunestyret 03.09.03

Alle filer under, er pdf-filer. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese disse.
Nedlasting av filene kan ta litt tid, spesielt Arealdel 2003-2014, Oversiktskart.

   Adobe Acrobat Reader kan lastes ned gratis her.

Arealdel 2003-2014, Oversiktskart
Kommunedelplan Åfjord sentrum
Kommunedelplan Stokksund

Kommunedelplan Dragseid

Temakart landbruk

Temakart fiskeri/havbruk

Temakart kulturminner
Sektorkart naturforvaltning 

   

LANDBRUKSPLAN ble sist vedtatt i 2010  

 

 

Landbruksplan (2000)
Rullert landbruksplan for 2005 - 2008
Landbruksplan 2010

 

Planarbeid i Åfjord kommune

 


Trafikklagstomta
Trafikklagstomta

Roars fotomodeller
Roars fotomodeller

Åfjord kommune, 7170 Åfjord, tlf: 72 53 23 00, faks: 72 53 23 01, e-post:
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS